Doe mee aan de enquête

Wat is gonorroe?

Gonorroe is een ziekte die het gevolg is van infectie met de bacterie Neisseria gonorrhoeae. De meest voorkomende plaatsen van infectie zijn de slijmvliezen van de urethra, endocervix, rectum, farynx en conjunctiva. Gonorroe is een seksueel overdraagbare aandoening (soa). Als de moeder besmet is, kan gonorroe ook worden doorgegeven aan een pasgeborene die vaginaal wordt afgeleverd, wat conjunctivitis veroorzaakt.

Wie loopt risico op gonorroe?

Mensen die risico lopen op gonorroe zijn voornamelijk seksueel actieve mensen die in contact komen met een besmet persoon terwijl ze geen veiliger seks beoefenen.

Safeer seks betekent het gebruik van een condoom of een orale dam tijdens seksuele activiteit, die vaginaal, oraal of anaal contact kan omvatten.

Wat zijn de tekenen en symptomen van gonorroe?

De incubatietijd is gemiddeld twee tot zeven dagen.

Gonorroe verloopt asymptomatisch bij 10-15% van de mannen en bij maximaal 80% van de vrouwen.

De klinische kenmerken van gelokaliseerde gonorroe zijn verschillend bij mannen en vrouwen

mannen

 • Pijnlijk urineren (dysurie)
 • Urethrale afscheiding (vaak mucopurulent)
 • Testiculair ongemak en zwelling door epididymo-orchitis
 • Ongemak en afscheiding als gevolg van proctitis)

Vrouwen

 • Verhoogde vaginale afscheiding
 • Lage buikpijn die het gevolg kan zijn van een bekkenontstekingsziekte (PID)
 • Dysurie
 • Terente peri-urethrale klieren en Bartholin-klieren
 • Ongemak en afscheiding als gevolg van proctitis

Pharyngeale infectie komt steeds vaker voor, vooral bij mannen die seks hebben met mannen (MSM) en is grotendeels asymptomatisch.

Wat is gedissemineerde gonokokkeninfectie?

Complicaties van gonorroe treden op wanneer de infectie niet wordt gediagnosticeerd en onbehandeld blijft. De kans hierop is groter wanneer de infectie asymptomatisch is of wanneer er een barrière is om toegang te krijgen tot de gezondheidszorg.

Ascenerende infectie bij vrouwen

Ascenerende infectie bij vrouwen kan bekkenontstekingsziekte veroorzaken (endometritis, salpingitis, tubaal-ovariumabces). Littekenvorming van de vrouwelijke bovenste geslachtsorganen kan leiden tot chronische bekkenpijn, buitenbaarmoederlijke zwangerschap en onvruchtbaarheid.

Ascenerende infectie bij mannen

Ascenerende infectie bij mannen kan pijnlijke ontsteking en zwelling van de epididymis en de testikels (epididymo-orchitis) veroorzaken.

Zwangerschap en neonatale infectie

Gonokokkeninfectie tijdens de zwangerschap kan leiden tot miskraam, vroeggeboorte en postpartum endometritis. Verticale overdracht van moeder op kind kan neonatale conjunctivitis en, zeldzamer, bacteriële sepsis veroorzaken.

Conjunctivale infectie

Volwassene conjunctivitis kan optreden door auto-inoculatie en komt minder vaak voor dan neonatale conjunctivitis. Conjunctivale gonokokkeninfectie kan leiden tot littekenvorming, blijvende slechtziendheid en blindheid.

Gedissemineerde gonokokkeninfectie

Gedissemineerde gonokokkeninfectie ontstaat door de verspreiding van de bacterie naar de gewrichten en andere weefsels. Het komt voor bij 0,5-3% van de geïnfecteerde personen. Een spectrum van symptomen omvat:

 • Tenosynovitis
 • Letsels van de huid
 • Polyarthralgie en oligoarthralgie, of purulente artritis
 • Constitutieve symptomen (zoals koorts, koude rillingen en malaise).

Risicofactoren voor gedissemineerde gonokokkeninfectie zijn onder meer recente menstruatie, complementdeficiënties, systemische lupus erythematosus en microbiële factoren die specifiek zijn voor sommige stammen van de bacterie (bijv. porine B isovorm 1 A van het bacteriële buitenmembraan).

Zeer zeldzame complicaties van gonokokkeninfectie zijn meningitis, endocarditis, osteomyelitis en vasculitis.

Wat zijn de cutane manifestaties van gonorroe?

Hoewel gonorroe meestal de mucosale oppervlakken aantast, kan het ook de huid aantasten. Een huiduitslag is aanwezig bij de meerderheid van de patiënten met gedissemineerde gonokokkeninfectie. Deze treft de romp, ledematen, handpalmen en voetzolen, en ontziet meestal het gezicht, de hoofdhuid en de mond.

Typen laesies omvatten microabscessen, macules, papels, pustels en vesikels. Hemorragische laesies, erythema nodosum, urticaria, en erythema multiforme komen minder vaak voor.

Gonokokkenhuidlaesies

Hoe wordt de diagnose gonorroe gesteld?

De methode die wordt gebruikt om gonorroe op te sporen, hangt af van de setting en de beschikbare middelen.

Microscopie

Gramkleuring en visualisatie van gramnegatieve diplokokken zijn geschikt bij mannen met urethrale afscheiding (sensitiviteit 90-95%) en worden aanbevolen bij mensen met rectale symptomen (zie laboratoriumonderzoeken bij bacteriële infecties). Ze worden niet aanbevolen bij vrouwen (vanwege de lage gevoeligheid van 20-50% op endocervicale en urethrale specimens) of voor faryngeale specimens.

Gramkleuring van gonokokken

Kweek

Bij een kweek worden monsters genomen op de juiste plaatsen (zoals endocervicaal, urethraal, rectaal en faryngeaal) en vervolgens geïnoculeerd op agarplaten die selectief zijn voor Neisseria gonorrhoea. Neisseria gonorrhoea vereist speciale omstandigheden (een met CO2 verrijkte atmosfeer) en snel transport naar een laboratorium om de levensvatbaarheid van de organismen te verzekeren. Het voordeel van een kweek is dat antimicrobiële gevoeligheidstests (wat belangrijk is omdat dit organisme snel resistentie ontwikkelt tegen veel antibiotica) en bevestigingstests kunnen worden uitgevoerd.

Nucleïnezuuramplificatietests

Nucleïnezuuramplificatietests (NAAT’s) zijn in toenemende mate beschikbaar.

 • Voor vrouwen zijn een vaginaal of endocervicaal specimen even gevoelig.
 • Voor mannen wordt de voorkeur gegeven aan first-pass urine. Rectale en faryngeale specimens komen in aanmerking, afhankelijk van de plaatsen van seksueel contact.
 • NAAT’s hebben een hoge gevoeligheid en worden vaak gecombineerd met een of twee andere soa-testen (bijvoorbeeld voor chlamydia of trichomoniasis).
 • Zelfafname van monsters is mogelijk en de resultaten kunnen sneller beschikbaar zijn dan met kweek.
 • NAAT’s geven niet routinematig informatie over de gevoeligheid van gonokokken voor antibiotica.

Wat is de behandeling van gonorroe?

De behandeling van ongecompliceerde gonorroe moet zo snel mogelijk worden gestart om verdere complicaties te voorkomen. Het aanbevolen empirische regime voor de behandeling van Neisseria gonorroe is ceftriaxon 500 mg door intramusculaire injectie plus azitromycine 1 g oraal. De toevoeging van azitromycine is belangrijk, omdat dubbele therapie verondersteld wordt de opkomende resistentie te beperken die begint op te treden met ceftriaxon alleen. Azithromycine zal ook een gelijktijdige chlamydia-infectie behandelen.

Seksuele activiteit mag niet plaatsvinden totdat de behandeling is voltooid en totdat alle recente seksuele contacten zijn getest en adequaat zijn behandeld.

Als er sprake is van een oplopende infectie zoals bekkenontstekingsziekte of epididymo-orchitis, zal de behandeling langere en complexere antibioticaregimes vereisen. Het is belangrijk om te verwijzen naar bijgewerkte lokale richtlijnen.

Tests voor andere soa’s moeten worden uitgevoerd Bij patiënten met gonorroe om co-infecties uit te sluiten.

Hoe wordt gonorroe voorkomen?

Notificatie en behandeling van recente seksuele contacten en condoomgebruik zijn belangrijk in het voorkomen van herinfectie van individuen en om de verspreiding van gonorroe in de bevolking te helpen voorkomen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.