Co je to obtěžování na pracovišti a co s tím můžete dělat?

Zaměstnanci jsou neustále vystaveni špatnému zacházení. Zaměstnanci mohou být v práci vystaveni nejrůznějšímu špatnému zacházení, včetně zlých, hrubých a nespravedlivých šéfů. Většina lidí se již někdy setkala s hrubým chováním ze strany spolupracovníků.

Naneštěstí je Florida státem, kde se zaměstnává podle libosti. To znamená, že za většiny okolností si zaměstnavatel může dělat, co chce, pokud jde o způsob, jakým se chová ke svým zaměstnancům. Bez ohledu na to, jak nespravedlivě se zaměstnavatel k zaměstnanci chová, za mnoha okolností s tím zaměstnanec nemůže nic dělat.

Ačkoli pouhé „obecné“ obtěžování na pracovišti není žalovatelné, zaměstnanci mají práva s ohledem na obtěžování, pokud je obtěžování založeno na tzv. chráněné třídě. Chráněná třída je skupina osob, kterou chrání zákony o občanských právech v zaměstnání. Mezi chráněné třídy patří ochrana před obtěžováním na základě pohlaví, věku, rasy, zdravotního postižení/znevýhodnění, národnostního původu a náboženství. Pokud vás tedy zaměstnavatel obtěžuje nebo s vámi jedná hrubě a nespravedlivě kvůli tomu, že jste žena, kvůli vaší barvě pleti nebo kvůli vaší příslušnosti k jiné chráněné třídě, můžete mít vůči zaměstnavateli práva.

Nejtypičtější formou obtěžování je tzv. nepřátelské prostředí. Podle federálních a státních zákonů je nezákonné, aby zaměstnavatel vystavoval zaměstnance nepřátelskému prostředí na základě výše uvedených tříd. Typická žaloba na nepřátelské prostředí se týká sexuálního obtěžování. To je případ, kdy je žena vystavena nevhodným poznámkám a činnostem na základě svého pohlaví. Typický nárok na nepřátelské prostředí zahrnuje muže, kteří mluví o sexu, vyprávějí sexuální vtipy, dotýkají se ženy kdekoli na jejím těle, hladí ji po ramenou, zvou ženu na rande, mají v počítači nahé fotografie nebo pornografické obrázky atd.

Nejvyšší soud Spojených států uvedl, že zákony o obtěžování nejsou kodexem slušnosti. Proto ojedinělé nevhodné poznámky, bez ohledu na to, jak jsou urážlivé nebo hrubé, obvykle nestačí k podání žaloby na nepřátelské prostředí. Aby bylo možné vznést právní nárok na nepřátelské prostředí, musí být chování buď závažné, nebo všudypřítomné. Například pokud je žena v práci jednou sexuálně napadena, může to být dostatečně závažné na to, aby bylo možné uplatnit nárok na nepřátelské prostředí. V případech, kdy nedojde k fyzickému kontaktu, musí žena obvykle prokázat, že sexuálně nevhodné poznámky byly neustálé, dokonce každodenní.

Jste-li vystaveni nepřátelskému prostředí, soudy říkají, že předtím, než můžete vznést právní nárok, měli byste si na obtěžování stěžovat svému zaměstnavateli. Pokud má zaměstnavatel zásady obtěžování, měli byste se jimi řídit a stěžovat si na personálním oddělení, u svého nadřízeného nebo dokonce u majitele či prezidenta společnosti. Pokud si bezdůvodně nestěžujete, může se zaměstnavatel bránit tvrzením, že jste si nestěžovali, přestože měl politiku obtěžování.

Jednou z častých otázek v soudním sporu o obtěžování je, zda byla politika zaměstnavatele v souladu se zákonem. Pouhá písemná politika nestačí k tomu, aby se zaměstnavatel ochránil před odpovědností na základě své politiky obtěžování. Také pokud je osoba, která vás obtěžuje, vedoucím pracovníkem nebo prezidentem či řídícím pracovníkem společnosti, někdy to zruší obranu zaměstnavatele spočívající v tom, že má zásady.

Pokud si stěžujete na obtěžování a jste za to postihováni, můžete mít proti zaměstnavateli případ odvety. Je nezákonné, aby se zaměstnavatel mstil zaměstnanci za to, že si stěžoval na obtěžování nebo diskriminaci. Aby byl případ odvety platný, musí mít zaměstnanec důvodné přesvědčení, že byl vystaven obtěžování nebo diskriminaci. Proto i v případě, že nevhodné chování nedosahuje právně dostatečné výše nároku na nepřátelské prostředí, například proto, že není dostatek připomínek, pokud by se rozumná osoba domnívala, že se stala obětí obtěžování, pak můžete podat žalobu na odplatu.

Typická odplata zahrnuje snížení na nižší pozici, ostrakizaci v práci, obtěžování atd. Může jít o přidělování podřadných úkolů, které zaměstnanec předtím nebyl nucen vykonávat, odebrání možnosti výběru projektů nebo provizí atd. Konečnou formou odplaty je výpověď.

Obvykle je nejlepším postupem sepsat všechny případy obtěžování a poté si stěžovat zaměstnavateli prostřednictvím interních postupů. Pokud to nepomůže, můžete podat oficiální obvinění z diskriminace na úřadě. To zahrnuje EEOC nebo floridskou komisi pro lidské vztahy. Je důležité, abyste předtím navštívili právníka. Pokud obvinění řádně nepodáte a poté vyčkáte přiměřenou dobu, než následně podáte žalobu, může být váš případ soudcem zamítnut nebo vyřazen z procesních důvodů.

Možná si budete chtít také promluvit s pracovním právníkem, abyste zjistili, zda obtěžování, kterému jste vystaveni, uvádí uznatelný právní nárok na Floridě a jak byste měli postupovat. Někteří zaměstnanci se mohou domnívat, že vzhledem k tomu, že jsou vystaveni nespravedlivému zacházení, mají nárok na nepřátelské prostředí nebo obtěžování, i když tomu tak není.

Jestliže se domníváte, že jste obětí obtěžování nebo odplaty na pracovišti, měli byste si promluvit s pracovním právníkem, abyste zjistili, jaká jsou vaše práva a jaké jsou vaše právní prostředky nápravy. Obvykle se podává obvinění z diskriminace na úřadě a poté se podává žaloba. Jakmile podáte žalobu, budete požadovat náhradu škody, kterou by vám přiznala porota, pokud by se postavila na vaši stranu. Odškodnění může zahrnovat ušlou mzdu, emocionální bolest a utrpení, duševní útrapy a podobně. Také vítězný žalobce v soudním řízení o obtěžování nebo odplatě má nárok na to, aby žalovaný zaměstnavatel zaplatil všechny vaše náklady na právní zastoupení. To může být rozhodujícím faktorem pro to, aby zaměstnavatel chtěl váš případ vyřešit nebo urovnat dříve, než se váš případ skutečně dostane před porotu. Je to proto, že ví, že pokud byste u soudu něco vymohli, musel by zaplatit všechny vaše náklady na právní zastoupení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.