Two Subspecies of Cave Lion Identified

Een internationaal team van onderzoekers onder leiding van het Swedish Centre for Palaeogenetics heeft 31 mitochondriale genoomsequenties van de grottenleeuw (Panthera spelaea) geanalyseerd en vastgesteld dat deze uitgestorven mega-carnivoor tijdens het Pleistoceen als tenminste twee ondersoorten heeft bestaan. De wetenschappers hebben ook bevestigd dat de grottenleeuw en de huidige leeuw (Panthera leo) verschillende soorten zijn.

Een Brits Pleistoceen landschap tijdens een interglaciaal met holenleeuwen (Panthera spelaea), olifanten met rechte slagtanden (Palaeoloxodon antiquus), neushoorns met smalle neuzen (Stephanorhinus hemitoechus), steppebizons (Bison priscus), oerossen (Bison primigenius) en nijlpaarden (Hippopotamus amphibius). Image credit: Roman Uchytel, via het Nederlands Instituut voor Ecologie.

De holenleeuw was een top roofdier wijdverspreid over het Holarctische gebied tot hun uitsterven aan het einde van het Pleistoceen.

Hij was groter dan zijn moderne tegenhanger, en Pleistoceen grot kunst suggereert dat het niet over een manen had.

Het kan echter verschillende gedragskenmerken met de leeuw hebben gedeeld, zoals het leven in groepen en baltsrituelen.

De timing van de divergentie tussen de uitgestorven grottenleeuw en de bestaande leeuw is controversieel.

“De grottenleeuw was een van de meest voorkomende grote roofdieren tijdens de laatste ijstijd, met een verspreiding over noordelijk Eurazië en Noord-Amerika. Hij is ongeveer 14.000 jaar geleden uitgestorven,” aldus professor Love Dalén, een evolutionair geneticus aan het Centrum voor Paleogenetica.

Grotleeuwen geschilderd in de Chauvet-grot, Frankrijk.

In de studie onderzochten Professor Dalén en collega’s de diversiteit van het mitochondriale genoom van 31 holenleeuwen, waaronder een goed bewaard holenleeuwenwelpje met de naam Spartak, uit hun gehele prehistorische verspreidingsgebied.

“Spartak was 28.000 jaar bevroren voordat hij werd ontdekt en is waarschijnlijk het best bewaarde dier uit de ijstijd dat ooit is gevonden,” zeiden zij.

Ze identificeerden twee sterk uiteenlopende ondersoorten en een extra derde duidelijke lijn vertegenwoordigd door een enkel individu.

Een van deze ondersoorten leefde in Beringia (Yakutia, Alaska en Yukon Territory), terwijl de andere overwegend in westelijk Eurazië voorkwam.

Deze geografische verspreiding is consistent met eerdere bevindingen dat grot leeuw schedels en kaken uit Beringia aanzienlijk kleiner zijn dan die uit Europa.

Daarnaast is het waarschijnlijk dat Beringische en Europese grottenleeuwen verschillende prooivoorkeuren hadden, waarbij de eerste zich richtte op bizons en paarden, en de tweede op rendieren.

De resultaten tonen ook aan dat grottenleeuwen ongeveer 1. 85 miljoen jaar geleden divergeerden van de huidige leeuwen en zich vervolgens splitsten van de huidige leeuwen.85 miljoen jaar geleden en splitsten zich vervolgens in twee verschillende ondersoorten ruwweg 500.000 jaar geleden.

“Onze studie suggereert dat de grottenleeuw inderdaad een aparte soort was, gescheiden van de moderne leeuw,” zei Dr. David Stanton, een onderzoeker van het Centrum voor Paleogenetica en de afdeling Bio-informatica en Genetica van het Zweeds Natuurhistorisch Museum.

“De analyses ondersteunen ook de theorie dat de grottenleeuw was verdeeld in een oostelijke en een westelijke ondersoort.”

De bevindingen werden gepubliceerd in het tijdschrift Scientific Reports.

D.W.G. Stanton et al. 2020. Early Pleistocene origin and extensive intra-species diversity of the extinct cave lion. Sci Rep 10, 12621; doi: 10.1038/s41598-020-69474-1

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.