Sériová nevěra: je to náhoda, nebo charakter?

V komentářích k mým předchozím příspěvkům o cizoložství se opakovaně objevovalo téma „sériových“ cizoložníků, tedy lidí, jejichž chování vykazuje vzorec opakované nevěry. Může jít o opakované nevěry v rámci jednoho závazného vztahu nebo o odchod z jednoho vztahu kvůli milence, pak odchod od této osoby kvůli jiné a tak dále.

článek pokračuje po reklamě

Je to skvělé téma, už jen proto, že mi umožňuje propojit několik věcí, které jsem na tomto blogu probíral už dříve: nevěru, sílu, Kanta a prokrastinaci. Počkat-huh? Dobře, uznávám, že to poslední je trochu přitažené za vlasy – ale zmiňuji to proto, že způsob, jakým se budu zabývat sériovou nevěrou, je velmi podobný tomu, jak se dívám na chronickou (nebo sériovou) prokrastinaci ve své kapitole v knize Zloděj času, která vychází z Kantových spisů o charakteru a síle.

Základní myšlenka spočívá v tom, že pro Kanta mohou být poklesky v charakteru – ať už jde o odkládání úkolů proti svému nejlepšímu uvážení, zapojení se do mimomanželských aktivit nebo jakékoli jiné selhání při plnění norem, které si stanovíte nebo přijmete – založeny na dvou faktorech. Prvním je afekt, který Kant definuje jako náhlý impuls nebo touhu, která je sice potenciálně velmi silná a zdánlivě ohromující, ale přesto chvilková a prchavá. Takto chápaný afekt může přemoci naše racionální rozhodování a „donutit“ nás dělat věci, o kterých víme, že bychom je dělat neměli. (Slovo „donutit“ dávám do uvozovek, protože stále máme možnost volby vzdorovat, ale tento odpor je v afektu obtížnější.)

Afekt zažívá každý a každý mu někdy podlehne, záleží na síle jeho vůle. Pro Kanta to nesignalizuje ani neznamená žádnou charakterovou neřest, nýbrž „pouze nedostatek ctnosti…
která skutečně může koexistovat s nejlepší vůlí“ (Kant, Metafyzika mravů, 408). I ten nejsilnější (nejctnostnější) člověk občas podlehne pomíjivému pokušení a takový čin může být špatný nebo nemorální, ale obecně to neznamená, že by kvůli tomu byla osoba méně silná, ctnostná nebo obdivuhodná – pouze ji to činí lidskou.

článek pokračuje po reklamě

Poklesy však mohou být způsobeny i vášní, kterou Kant definuje jako vytrvalou, stálou touhu, jež kazí naši racionalitu a ovlivňuje naše rozhodování na hlubší úrovni. Připomeňme, že pro Kanta má člověk schopnost (a odpovědnost) být ve svých rozhodnutích autonomní a odolávat všem vnějším i vnitřním vlivům, dokud je nezváží a neschválí jeho rozum. Afekt i vášeň představují heteronomii (selhání autonomie), ale zatímco afekt prostě jednou za čas přemůže rozum člověka, vášeň se ve skutečnosti proplétá do samotného procesu rozhodování. Kantovými slovy afekt „způsobuje chvilkovou ztrátu svobody a sebeovládání“, zatímco vášeň „se obojího vzdává“ (Antropologie, 267).

Vzhledem ke zhoubné povaze vášně má tedy větší a trvalejší vliv na sílu charakteru člověka. Podlehnutí afektu, příležitostné touze nebo impulsu, může ponechat vaši celkovou sílu poměrně stálou, ale podlehnutí vášni vaši sílu rozkládá tím, že oslabuje vaše odhodlání jí vzdorovat – působí takříkajíc zevnitř, jako když tajný agent infiltruje vrcholný vládní výbor. Takže podlehnutí vášni nejenže má pak za následek špatný čin, ale také zvyšuje pravděpodobnost, že této vášni – nebo jiné vášni či afektu – podlehnete i v budoucnu, protože snižuje sílu vaší vůle. (Také to předpokládá určitou zkaženost charakteru, protože je ohrožen samotný tvůj úsudek.)

V kapitole své knihy používám toto rozlišení k diskusi o dlouhých obdobích prokrastinace neboli „pasti prokrastinace“, které jsou pravděpodobněji důsledkem vášně kazící úsudek než prchavého afektu. Jak jsme to charakterizovali, afekt nevede k žádnému trvalému oslabení vůle, takže to, že jednou podlehnete, neznamená, že je více (nebo méně) pravděpodobné, že podlehnete i příště. A pokud ano, bude to jen další příležitostné selhání – pravděpodobně o nic nejde.

článek pokračuje za reklamou

Jestliže se však přistihnete, že za stejných okolností znovu a znovu otálíte, pak je pravděpodobnější, že příčinou je vášeň; vaše rozhodování bylo poškozeno tak, že vášeň časem ovlivňuje vaše rozhodnutí. Pokud se snažíte dokončit nějaký úkol a jednou uklouznete, abyste se podívali na zajímavý televizní pořad, je to pravděpodobně vliv. Pokud máte s úkolem vážné problémy, protože neustále zapínáte televizi, abyste se dívali na inforeklamy na deky s rukávy (i když už jednu od každé barvy – a kostkovanou – vlastníte), pak je pravděpodobně hlubší problém ve vašem procesu rozhodování. (To také poukazuje na to, že „vášeň“ v tomto smyslu nemusí být vášnivá v běžném slova smyslu!)

OK, OK – a co nevěra? Tvrdím, že podobná věc se může dít u opakovaných cizoložníků. Pokud člověk jednou podvede, mohlo to být důsledkem afektu, silné, ale prchavé přitažlivosti (fyzické nebo citové) k jiné osobě. Pokud podvede dvakrát, stále mohlo jít o afekt, ale nyní existuje důvod domnívat se, že jde o vášeň (teď už to slovo dává větší smysl, co?). Pokud to dělá znovu a znovu, pak to pravděpodobně není (jen) tím, že ho přitahují všechny ty ostatní ženy, ale místo toho má hlubokou vášeň pro něco obecnějšího, ať už je to sex, intimita, moc a tak dále. Nepochybuji o tom, že Tigera Woodse přitahovaly všechny ženy, se kterými spal, ale člověk nemusí být zkušený terapeut, aby uhodl, že ho poháněla touha nebo potřeba po něčem obecnějším a tyto ženy mu ji pomáhaly uspokojit.

Takže bych řekl, že sériová nevěra je otázkou charakteru, že odráží něco, co je dané osobě vlastní v jejím rozhodovacím procesu a co ji (ho) vede k opakovanému podvádění. Nechápejte mě špatně – podvést jednou se také odráží na charakteru člověka, a ne dobře. Ale pokud se to stane jen jednou a už nikdy více, jeho návrat k věrnosti skutečně vypovídá o jeho charakteru dobře a svědčí o tom, že šlo o chvilkový prohřešek, o náhodné pokušení, kterému se rozhodl (že jednou) podlehnout – což neznamená, že by to bylo méně škodlivé nebo zraňující, ale může to dát naději manželovi (nebo nové lásce, kvůli které opustil svou poslední), že se to nebude opakovat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.