Et hold forskere har skabt en kylling med dinosaurers ansigt for at studere evolutionen

På et tidspunkt for ca. 150 millioner år siden begyndte en række dinosaurer at ligne det, vi nu kender som moderne fugle, mere og mere. En af de mest markante ændringer skete på forsiden af ansigtet: De spirende fugle mistede deres tænder, og de små knogler, der engang sad på snudespidsen, smeltede sammen og blev forlænget til det moderne næb.

Men hvordan skete det helt præcist?

For at finde ud af det besluttede forskere fra Harvard og Yale sig for at spore næbbets udvikling tilbage i tiden. Og i den forbindelse skabte de en slags dino-høne: et embryon, hvis snude ligger et sted mellem et almindeligt hønsenæb og et næb fra en forhistorisk archosaur – dinoernes forløbere for fuglene – og et embryon, hvis snude ligger et sted mellem et almindeligt hønsenæb og et næb fra en forhistorisk archosaur. Den deraf følgende artikel er offentliggjort i tidsskriftet Evolution.

Det første skridt i forskningen var at fastslå, hvordan rostrummet (en mere generel betegnelse for en næb- eller snude-lignende fremspring) ændrede sig hos forskellige arter over tid. Forskerne var i stand til at opdele de fysiske karakteristika i to generelle kategorier: fuglene og dinosaurerne.

Derpå sporede forskerne udviklingen af fuglenæb til dele af to genetiske veje kendt som FGF og WNT. På de punkter i en kyllings embryonale udvikling, hvor disse veje typisk ville blive udløst, implanterede de en perle gennemvædet af inhibitorer i embryonets ansigt.

Når de undersøgte resultaterne tæt på udklækningstidspunktet, fandt de, at mange af de modificerede embryoner så markant anderledes ud end typiske kyllinger. Rostra faldt et sted i midten mellem moderne fugle og arkosaurer (resultaterne er vist med rødt):

Her er et foto, der sammenligner kranierne af et modificeret og et umodificeret kyllingeembryo med kraniet af en alligator, en arkosaurisk efterkommer, der har udviklet sig ad en anden vej:

Resultaterne tyder på, at de veje, som forskerne har identificeret, udviklede sig på den ene side af arkosaurernes stamtræ, men ikke på den anden side, og at disse veje er grundlaget for næb. Fordi de modificerede høns faktisk ligger et sted mellem dinosaurer og moderne fugle, mener forskerne desuden, at det er sandsynligt, at vi en dag vil finde fossiler af dyr, der ligner de modificerede: et dyr et sted på det evolutionære midtpunkt mellem dinosaurer og fugle.

Denne type genetisk modifikation kan virke mærkelig, især fordi den er nært beslægtet med dinosaurer og fremkalder billeder fra Jurassic Park. Men faktisk har videnskabsfolk i årevis modificeret dyr genetisk til forskningsformål. Nobelprisen i kemi fra 2008 blev f.eks. tildelt for opdagelsen af et stof kaldet grønt fluorescerende protein (GFP), som siden er blevet brugt til genetisk at skabe lysende grise til at studere medicindistributionssystemer og lysende katte til at studere HIV.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.