Hvad er forskellen mellem pro rata- og korttidsannulleringer?

Der er 2 typer af annulleringer (bortset fra flatrate), de er: pro rata og korttidsannulleringer.

1. En pro rata-annullering er en fuld tilbagebetaling af eventuelle ufortjente præmier. Dette beløb er proportionalt med den resterende tid på policen. Hvis en forsikret f.eks. betaler en præmie på 12.000 USD for året, men policen annulleres efter 6 måneder på pro rata-basis, returnerer forsikringsselskabet 6.000 USD til den forsikrede – 50 % af den resterende del af policen betyder, at 50 % af præmien refunderes.

2. En annullering med kort rente er det samme som en pro rata-refusion minus nogle administrative omkostninger eller en mindste tilbageholdte præmie.

Pro rata-annulleringer anvendes, når forsikringsselskabet annullerer policen. Dette sker normalt på grund af en væsentlig ændring i omstændighederne, og forsikringsselskabet føler sig ikke tryg ved at blive på policen. På den anden side anvendes korte rateopsigelser, når den forsikrede vælger at opsige policen midtvejs.

Generelt er der ingen måde at undgå en kort rateopsigelse og de tilhørende sanktioner, hvis du vælger at opsige policen af egen fri vilje. Der er dog nogle forsikringsselskaber, som f.eks. Intact Insurance, der lader dig foretage en pro rata-opsigelse, selv når du vælger at opsige.

Ligesom Indlæser…

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.