Proč si lidé ponechávají svůj přízvuk?

Většina dětí se začíná učit mluvenou řeč již od narození. Protože se však mozek s věkem stává méně pružným, je pro děti později obtížné zvládnout zvuky a intonaci druhého jazyka, což způsobuje, že znějí jinak, než by zněl rodilý mluvčí.

Tím lze vysvětlit, proč si lidé zachovávají svůj přízvuk i několik let poté, co se přestěhovali do nové země a naučili se druhý nebo třetí jazyk, uvedla Katharine Nielsonová, ředitelka pro vzdělávání ve společnosti Voxy, která se zabývá výukou jazyků a sídlí v New Yorku.

„Je těžké naučit se vydávat různé zvuky,“ řekla Nielsonová časopisu Live Science. „Nemůžete se naučit druhý jazyk tak, jako se učíte svůj první jazyk.“

Děti dokáží rozlišovat mezi různými zvuky, které vydávají lidé, ale tato schopnost se kolem 5. roku věku snižuje, protože mozek se stává méně plastickým neboli pružným. Například japonština nerozlišuje mezi hláskami „L“ a „R“, takže pro rodilé mluvčí japonštiny, kteří se s anglickými hláskami setkávají až v pozdějším věku, je obtížné správně vyslovovat slova jako „výtah“.

„V době, kdy je vám 5 nebo 6 let, je těžké získat přízvuk podobný rodnému, protože prostě neslyšíte zvuky stejným způsobem,“ řekl Nielson.

Dalším komplikujícím faktorem je způsob, jakým se lidé obvykle učí další jazyky. Mnoho studentů se nejprve učí jazyk psát a teprve potom jím mluvit, uvedl Nielson. Mohou se například učit dlouhé seznamy slovíček, aniž by využili možnosti vyslovit je před rodilým mluvčím, který by mohl opravit špatně vyslovené slovo nebo nevhodně zdůrazněnou slabiku.

Poslech rodilých mluvčích pomáhá, řekl Nielson. Studenti, kteří se učí španělsky, mohou například poslouchat písničky nebo sledovat telenovely a večerní zprávy, zejména pokud tyto pořady obsahují titulky, které mohou studentům pomoci vidět slovo a slyšet jeho výslovnost, řekl Nielson.

Někteří herci se mohou naučit napodobovat přízvuk s hlasovými trenéry, ale to je spíše mechanická metoda, řekl Nielson.

„Mění způsob artikulace,“ řekla. „Přicházejí na to, jak používat ústa, aby vydávali různé zvuky.“

Někteří učitelé jazyků trénují studenty, aby fyzicky změnili způsob, jakým mluví, ale jiní lektoři se zaměřují na rytmus jazyka.

Učení se intonaci a lexikálním důrazům jazyka je dobrý způsob, jak uspět, i když některé zvuky působí problémy, řekla Nielsonová. Například slovo „anekdota“ je poměrně srozumitelné, pokud člověk nahradí první samohlásku jinou. Pokud však člověk poplete důraz a řekne „ah-nek-doe-tee“ místo „an-nek-dote“, může mít posluchač problémy s porozuměním.

To samé platí o tom, jak lidé zdůrazňují slova ve větě. „Je to skutečný problém, pokud nedostanete zpětnou vazbu o tom, kde děláte chyby,“ řekl Nielson. „Lidé mají tendenci přenášet vzorec zdůrazňování ze svého prvního jazyka.“

Učení se dalšímu jazyku má své výhody. Může zlepšit soustředění a chránit před demencí. Mluvení bez přízvuku je však jedním z obtížnějších aspektů. Nielsonova rada? „Zjistěte, jak zvuky daného jazyka fungují, a zkuste je sami produkovat,“ řekla.“

Sledujte Lauru Geggelovou na Twitteru @LauraGeggel a Google+. Sledujte Live Science @livescience, Facebook & Google+. Původní článek na Live Science.

Aktuální zprávy

{{název článku }}

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.