Dardanellen

BIBLIOGRAPHY

De Straat van Dardanellen is het diepzeekanaal dat de Egeïsche Zee verbindt met de Zee van Marmara in Turkije. De zeestraat moet worden gezien in samenhang met de Bosporusstraat, de waterweg die het noordelijke uiteinde van de Zee van Marmara met de Zwarte Zee verbindt. Samen vormen deze kanalen een van de meest strategische waterwegen ter wereld.

Vóór 1914 werden de Dardanellen sterk overschaduwd door zijn noordelijke tegenhanger, de Bosporus, die de toegangspoort vormde tot Istanboel, de hoofdstad van het Ottomaanse Rijk, en tot de Zwarte Zee. De twee kanalen werden het brandpunt van de zogenaamde Oostelijke Kwestie, waarbij de vraag was wat er met Istanboel en de rest van het Osmaanse land zou gebeuren na wat toen werd gezien als de onvermijdelijke ineenstorting van het Osmaanse Rijk. Voor Groot-Brittannië en Frankrijk ging het er in de eerste plaats om Rusland in toom te houden, dat er traditioneel op uit was Istanboel en de Straat van Gibraltar in te nemen om zo de toegang tot de Middellandse Zee te verzekeren. De Oostelijke Kwestie was zo verweven met het lot van de Dardanellen en de Bosporus dat de term vaak verwisselbaar was met de Straatkwestie.

De Dardanellen kwamen op de voorgrond van de geschiedenis met de Dardanellencampagne van de Eerste Wereldoorlog (19 februari 1915-9 januari 1916), ook bekend als de Gallipoli-campagne, genoemd naar het schiereiland op de noordelijke oever van de zeestraat waar de zwaarste gevechten plaatsvonden. De zeestraat, die zwaar versterkt was door de Turken en hun Duitse bondgenoten, bleek onmogelijk te overwinnen door marinebombardementen en landstrijdkrachten, en de Dardanellen werden de plaats van een van de meest spectaculaire nederlagen voor de Geallieerden in de Grote Oorlog. Het doel van de campagne, die grotendeels het geesteskind was van Winston Churchill, destijds eerste lord van de admiraliteit, was de zeestraat te doorbreken en een sprint naar Istanboel te maken, om zo het Ottomaanse Rijk uit de oorlog te stoten en Rusland, de in moeilijkheden verkerende bondgenoot van Groot-Brittannië, de helpende hand te reiken.

De beslissende marineaanval vond plaats op 18 maart, toen een geallieerde troepenmacht bestaande uit zo’n twintig zware oorlogsschepen de zeestraat binnenvoer en de kustbatterijen zwaar bombardeerde. De dag werd een ramp voor de geallieerde vloot, met het verlies van drie slagschepen en schade aan nog veel meer. Alleen al op het Franse schip Bouvet, dat op een mijn liep en binnen twee minuten verging, verdronken de kapitein en 639 zeelieden. De balans opmakend, besloot het geallieerde commando dat een marineaanval alleen de Turkse verdediging nooit genoeg zou belasten om door de zeestraat te dringen. Daarom begon op 25 april de grootste amfibische landing die de militaire geschiedenis ooit had gezien. De geallieerde troepenmacht bestond uit vijfenzeventigduizend man onder het bevel van generaal Sir Ian Hamilton. Het grootste deel van de strijdmacht bestond uit dertigduizend soldaten van de Anzac (Australian and New Zealand Army Corps), die tijdens de campagne een legende zouden worden.

De andere legende van de Dardanellen-campagne was de Turkse generaal Mustafa Kemal, die de geschiedenis in zou gaan als Atatürk, de stichter van het moderne Turkije. Mustafa Kemal zou een cruciale rol spelen in de campagne. Mustafa Kemal, die zeer kritisch stond tegenover de manier waarop de Duitse officieren in het opperbevel de veldtocht leidden, bleek een getalenteerd officier te zijn. Het was grotendeels aan zijn doortastende commando te danken dat de Anzac landing op 25 april mislukte, terwijl de geallieerde inlichtingendienst en voorbereiding tekortschoten. De veldtocht werd toen een soort uitbreiding van de loopgravenoorlog aan het westelijk front, met dit verschil dat op sommige plaatsen de loopgraven slechts tien meter van elkaar scheidden. De hevige gevechten werden vaak onderbroken door wapenstilstanden, waarbij beide partijen hun doden begroeven. Er werd gezegd dat de hoffelijkheid en beleefdheid waarmee de twee partijen elkaar behandelden, de laatste keer was dat er ridderlijkheid in loopgravenoorlog werd gezien. Er was een voortdurende uitwisseling van geschenken, de Turken gaven druiven en snoep, de Anzacs antwoordden met ingeblikt voedsel en sigaretten.

Midden mei was het duidelijk geworden dat geen van beide partijen in staat was de ander te verdrijven. De laatste grote geallieerde aanval kwam op 6 augustus toen een nieuwe troepenmacht werd geland op de stranden van de Dardanellen. In de hevige gevechten in augustus sneuvelden ongeveer 45.000 geallieerde troepen. In de laatste week van september sloot Bulgarije zich bij de oorlog aan Duitse zijde aan, waardoor het machtsevenwicht in de Balkan drastisch veranderde. Op 1 januari 1916 begonnen de Geallieerden zich terug te trekken van het schiereiland. De Dardanellen-campagne zou de geschiedenis ingaan als een van de bloedigste gevechten van de Eerste Wereldoorlog, met aan beide zijden naar schatting meer dan een half miljoen slachtoffers. De geallieerde strategie keerde terug naar het westelijk front, waar het bloedvergieten nog twee en een half jaar zou voortduren.

Zie ook Atatürk, Mustafa Kemal; Eerste Wereldoorlog.

BIBLIOGRAPHY

Anderson, M. S. The Eastern Question, 1774-1923: A Study in International Relations. Londen, 1966.

Fromkin, David. Een vrede om alle vrede te beëindigen: De schepping van het moderne Midden-Oosten, 1914-1922. Londen, 1989.

Moorhead, Alan. Gallipoli. New York, 1956.

Selim Deringil

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.