Dardanele

BIBLIOGRAFIA

Cieśnina Dardanele to głębokowodny kanał łączący Morze Egejskie z Morzem Marmara w Turcji. Cieśnina ta musi być rozpatrywana w połączeniu z Cieśniną Bosfor, drogą wodną łączącą północny kraniec Morza Marmara z Morzem Czarnym. Razem kanały te stanowią jedną z najbardziej strategicznych dróg wodnych na świecie.

Przed rokiem 1914 cieśnina Dardanele była w znacznym stopniu przyćmiona przez swój północny odpowiednik, Bosfor, który stanowił bramę do Stambułu, stolicy Imperium Osmańskiego, oraz do Morza Czarnego. Te dwa kanały stały się centralnym punktem tak zwanej kwestii wschodniej, czyli pytania, co stanie się ze Stambułem i resztą ziem osmańskich po tym, co wówczas postrzegano jako nieunikniony upadek Imperium Osmańskiego. Dla Wielkiej Brytanii i Francji najważniejszą kwestią było powstrzymanie Rosji, której tradycyjnym celem było zajęcie Stambułu i Cieśniny, a tym samym zagwarantowanie sobie dostępu do Morza Śródziemnego. Kwestia Wschodnia była tak spleciona z losem Dardaneli i Bosforu, że termin ten często stosowano zamiennie z kwestią cieśnin.

Dardanele wysunęły się na pierwszy plan w historii wraz z kampanią dardanelską I wojny światowej (19 lutego 1915-9 stycznia 1916), znaną również jako kampania Gallipoli, nazwaną tak od półwyspu na północnym brzegu cieśniny, na którym toczyły się najcięższe walki. Silnie ufortyfikowana przez Turków i ich niemieckich sojuszników cieśnina okazała się niemożliwa do pokonania przez bombardowanie morskie i siły lądowe, a Dardanele stały się miejscem jednej z najbardziej spektakularnych porażek aliantów w Wielkiej Wojnie. Celem kampanii, będącej w znacznej mierze pomysłem Winstona Churchilla, ówczesnego pierwszego lorda admiralicji, było sforsowanie cieśniny i przebicie się do Stambułu, a tym samym wyeliminowanie Imperium Osmańskiego z wojny i wyciągnięcie pomocnej dłoni do Rosji, ciężko doświadczonego sojusznika Wielkiej Brytanii.

Krytyczny atak morski nastąpił 18 marca, kiedy to alianckie siły składające się z około dwudziestu ciężkich okrętów wojennych wpłynęły do cieśniny i silnie zbombardowały baterie brzegowe. Dzień ten okazał się katastrofą dla floty alianckiej, która straciła trzy pancerniki i uszkodziła wiele innych. Tylko na francuskim okręcie Bouvet, który wszedł na minę i poszedł na dno w ciągu dwóch minut, utonął kapitan i 639 marynarzy. Po dokonaniu bilansu dowództwo alianckie uznało, że sam atak morski nigdy nie naruszy tureckiej obrony na tyle, by przedostać się przez cieśninę. Dlatego 25 kwietnia rozpoczął się największy desant amfibijny, jakiego historia wojskowości jeszcze nie widziała. Siły alianckie składały się z siedemdziesięciu pięciu tysięcy ludzi pod dowództwem generała Sir Iana Hamiltona. Większą część sił stanowiło trzydzieści tysięcy żołnierzy Anzac (Australian and New Zealand Army Corps), którzy stali się legendą tej kampanii.

Drugą legendą kampanii dardanelskiej był turecki generał Mustafa Kemal, który przeszedł do historii jako Atatürk, założyciel nowoczesnej Turcji. Mustafa Kemal miał być kluczową postacią tej kampanii. Bardzo krytyczny wobec sposobu prowadzenia kampanii przez niemieckich oficerów w naczelnym dowództwie, Mustafa Kemal okazał się utalentowanym oficerem. To w dużej mierze dzięki jego zdecydowanemu dowództwu, któremu towarzyszyły błędy w wywiadzie i przygotowaniu aliantów, lądowanie Anzaców 25 kwietnia zakończyło się niepowodzeniem. Kampania stała się więc swoistym przedłużeniem wojny okopowej, jaką prowadzono na froncie zachodnim, z tą różnicą, że w niektórych miejscach oba okopy dzieliło zaledwie dziesięć jardów. Zaciekłe walki były często przerywane rozejmami, kiedy to obie strony grzebały swoich zmarłych. Mówiono, że uprzejmość i grzeczność, z jaką obie strony traktowały się nawzajem, była ostatnią okazją do zobaczenia rycerstwa w walce okopowej. Była ciągła wymiana prezentów, Turcy rzucali winogrona i słodycze, Anzacs odpowiadali konserwami i papierosami.

Do połowy maja stało się jasne, że żadna ze stron nie była w stanie wyprzeć drugiej. Ostatni poważny atak aliantów nastąpił 6 sierpnia, kiedy to na plażach Dardaneli wylądowały nowe siły. W zaciętych walkach w sierpniu zginęło około 45 tysięcy żołnierzy alianckich. W ostatnim tygodniu września do wojny po stronie niemieckiej przystąpiła Bułgaria, co drastycznie zmieniło układ sił na Bałkanach. 1 stycznia 1916 r. alianci rozpoczęli wycofywanie się z półwyspu. Kampania dardanelska miała przejść do historii jako jedno z najkrwawszych starć I wojny światowej, z liczbą ofiar po obu stronach szacowaną na ponad pół miliona. Zwróciła ona strategię aliantów z powrotem na front zachodni, gdzie rozlew krwi trwał przez kolejne dwa i pół roku.

Zobacz takżeAtatürk, Mustafa Kemal; I wojna światowa.

BIBLIOGRAFIA

Anderson, M. S. The Eastern Question, 1774-1923: A Study in International Relations. London, 1966.

Fromkin, David. A Peace to End All Peace: Creating the Modern Middle East, 1914-1922. Londyn, 1989.

Moorhead, Alan. Gallipoli. Nowy Jork, 1956.

Selim Deringil

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.