PMC

Resultat

Den lågaktiva formen av MAOA-genen (MAOA-L) har kopplats till ökade nivåer av aggression och våld. Uppgifter från en studie från 2007 tyder på att MAOA-L-personer är överkänsliga och därför påverkas mer av negativa upplevelser (och därför reagerar mer aggressivt i försvar) i motsats till att vara överkänsliga och sakna känslor för att skada andra. Manliga medlemmar av en stor nederländsk släkt som uppvisar ett onormalt våldsamt beteende visade sig ha låg MAO-A-aktivitet kopplad till en skadlig punktmutation i genens åttonde exon. De icke drabbade manliga medlemmarna i familjen hade inte denna mutation. Den första studien som undersökte beteende som svar på provokation visade att MAOA-L individer överlag uppvisade högre nivåer av aggression än MAOA-H (hög MAOA-aktivitet) individer. Det fanns också starka bevis för en interaktion mellan gen och miljö, eftersom båda grupperna uppvisade liknande låga aggressionsnivåer vid låg provokation, men MAOA-L-individer uppvisade betydligt högre aggressionsnivåer i en situation med hög provokation. Ytterligare en interaktion mellan gen och miljö upptäcktes i en långtidsstudie som utfördes på ett stort antal barn. De med MAOA-L-genotypen i kombination med misshandel under barndomen förutspåddes korrekt att begå brott. Liknande resultat replikeras i majoriteten av andra relaterade studier, men inte i alla.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.