PMC

Resultater

Den lavt aktive form af MAOA-genet (MAOA-L) er blevet forbundet med et øget niveau af aggression og vold. Data fra en undersøgelse fra 2007 tyder på, at MAOA-L-personer er overfølsomme, så de påvirkes mere af negative oplevelser (og dermed reagerer mere aggressivt i forsvar) i modsætning til at være overfølsomme og mangle følelser for at skade andre. Mandlige medlemmer af en stor hollandsk slægt, der udviste unormal voldelig adfærd, viste sig at have lav MAO-A-aktivitet, der var forbundet med en skadelig punktmutation i genets 8. exon. De uberørte mandlige medlemmer af familien var ikke bærere af denne mutation. Den første undersøgelse, der undersøgte adfærd som reaktion på provokation, viste, at MAOA-L-personer generelt udviste et højere niveau af aggression end MAOA-H-personer (høj MAOA-aktivitet). Der var også stærke beviser for en gene-by-miljø-interaktion, da begge grupper viste lignende lave aggressionsniveauer ved lav provokation, men MAOA-L-individer udviste betydeligt højere aggressionsniveauer i en situation med høj provokation. En yderligere gene-by-miljø-interaktion blev fundet i en langtidsundersøgelse, der blev udført på et stort antal børn. Personer med MAOA-L-genotypen kombineret med mishandling i barndommen blev korrekt forudsagt til at begå kriminalitet. Lignende resultater gentages i de fleste andre relaterede undersøgelser, men ikke i alle.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.