Jak nainstalovat Docker na CentOS 7 + Docker Compose

Koncept a technologie Docker jsou dnes velmi rozšířené. Mnoho sysadminů jej používá pro svou práci díky mnoha výhodám, které poskytuje při práci s kontejnery v Linuxu. Proto si dnes ukážeme, jak na CentOS7 nainstalovat Docker a následně jak nainstalovat Docker Compose, který ještě více posílí vaše VPS!

Docker je oblíbený především pro nasazení obrazů obsahujících aplikace nebo služby, které chceme instalovat v naší síti. Kromě toho všeho se jedná o open source projekt, který usnadňuje pochopení jeho fungování a dokonce i přizpůsobivost ve firmě.

Poznání Dockeru a kontejnerů

Docker je open source technologie, která spravuje a automatizuje nasazení aplikací prostřednictvím kontejneru. Tyto kontejnery jsou distribuovány prostřednictvím obrazů, které obsahují vše potřebné ke spuštění aplikace. Existují například obrazy WordPress, Nginx, MariaDB a mnoha dalších služeb nebo aplikací.

Hlavní výhodou použití Dockeru je, že můžeme „nainstalovat“ služby nebo aplikace na mnoho systémů bez ohledu na hardware. Můžeme například vytvořit obraz naší aplikace a ten může běžet na jakémkoli počítači, který má nainstalovaný Docker. To vše bez ohledu na daný operační systém nebo hardware.

Nejlepší je, že začít tento nástroj používat je snadné! Pojďme se naučit, jak nainstalovat Docker v systému CentOS 7!

Jak nainstalovat Docker v systému CentOS 7

Instalace Dockeru v systému CentOS 7 je jednoduchá. K tomu je nutné se připojit k našemu serveru pomocí SSH. Pokud máte problémy, podívejte se na náš návod PuTTY.

ssh [email protected]

Před instalací nástroje Docker musíme nainstalovat řadu balíčků. Musíme být uživatelem root a v příkazovém řádku spustit následující řádek:

yum install -y yum-utils device-mapper-persistent-data lvm2

Nejjednodušší a nejbezpečnější způsob dokončení procesu je prostřednictvím oficiálních repozitářů Docker. K tomu je nutné spustit tento řádek:

yum-config-manager --add-repo https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo

Poté můžeme Docker nainstalovat do systému CentOS 7 spuštěním následujícího příkazu:

yum install docker-ce

Teď už víme, jak nainstalovat Docker do systému CentOS. Zatím však není spuštěn! Pro povolení a spuštění Dockeru proveďte následující příkazy:

systemctl enable docker
systemctl start docker

Nakonec můžeme zkontrolovat stav služby, abychom se ujistili, že vše proběhlo v pořádku:

systemctl status docker

Ve výstupu bychom měli vidět zelený řádek označující, že Docker je spuštěn.

Základy Dockeru

Nejprve pro začátek spustíme příkaz Docker „Hello World“. K tomu potřebujeme spustit následující příkaz:

docker run hello-world

Tento testovací obraz doporučuje Docker zkontrolovat při každé reinstalaci nástroje.

Všechny obrazy, které máme v systému, můžeme ověřit tímto příkazem:

docker images

Nebo vyhledat dostupný obraz v úložišti Docker pomocí příkazu search.

docker search 

Například můžeme vyhledat obraz týkající se systému CentOS 7.

docker search centos7

A pokud jej chceme stáhnout, můžeme tak učinit pomocí následujícího příkazu:

docker pull 

Nakonec k jeho spuštění použijeme příkaz run. Obraz budeme moci vyvolat podle jeho ID nebo přímo podle jeho názvu.

docker run -t -i 

Příkaz -i znamená, že obraz bude interaktivní, zatímco příkaz -t znamená, že budeme mít přístup k terminálu a můžeme ho simulovat.

Chceme-li obraz ukončit, musíme stisknout klávesy CTRL+D.

Jak nainstalovat Docker Compose v systému CentOS 7

Docker Compose je nástroj, který nám umožňuje zobrazovat obrazy v Dockeru. Byl vytvořen proto, že mnoho programů vyžaduje ke svému běhu další služby. Například u WordPressu nebo jiného CMS potřebujeme především funkční webový server, dále obraz správce databáze a nakonec obraz aplikace

Museli bychom je nasadit jednu po druhé a nakonfigurovat. Pomocí nástroje Docker Composer můžeme vše definovat v souboru, přičemž všechny obrazy jsou závislé na tom hlavním, a normálně je načíst.

Pro instalaci Docker Compose v systému CentOS 7 musíme spustit tento příkaz:

curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.23.2/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose

V případě, že nemáme nainstalovaný curl, můžeme to udělat pomocí následujícího příkazu:

yum install curl

Poté musíme binárnímu souboru Docker Compose přiřadit práva ke spuštění:

chmod +x /usr/local/bin/docker-compose

A nyní, aby nedošlo k problémům při používání nástroje v terminálu, budeme muset vytvořit symbolický odkaz do systému:

ln -s /usr/local/bin/docker-compose /usr/bin/docker-compose

Nakonec zkontrolujeme nainstalovanou verzi:

docker-compose --version

A jsme připraveni používat jak Docker, tak Docker Compose.

Závěr

Dnes je Docker velmi rozšířeným nástrojem. Nasazení aplikací ve formě kontejnerů nás zachraňuje před problémy s kompatibilitou. Kromě toho Docker usnadňuje instalaci a údržbu stávajících kontejnerů. Na druhou stranu, pokud bychom technologii Docker doplnili o nástroj, jako je Compose, produktivita a efektivita by se ještě zvýšila.

Znalost technologie Docker je v dnešní době velmi důležitá, proto doporučujeme navštívit webové stránky projektu a přečíst si o něm více. Šťastné učení!

Tento příspěvek byl naposledy upraven 22. ledna 2020 12:24

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.