U.S. Food and Drug Administration

Det är meningen att FDA:s Dietary Supplement Ingredient Advisory List snabbt ska varna allmänheten när FDA identifierar ingredienser som inte verkar vara lagligt inkluderade i produkter som marknadsförs som kosttillskott. Information om andra ingredienser och kosttillskottsprodukter som har varit föremål för FDA:s åtgärder och/eller uttalanden finns på sidan FDA Dietary Supplement Products & Ingredients page.

Dietary Supplement Ingredient Advisory List

De ingredienser som anges nedan verkar inte vara lagliga ingredienser i kosttillskott.

Handlare, tillverkare och andra företag bör undvika att sälja, tillverka eller distribuera kosttillskott som innehåller någon av nedanstående ingredienser.

Konsumenter bör undvika att köpa eller konsumera kosttillskott som innehåller dessa ingredienser (klicka på pilen bredvid varje ingrediensnamn för att se vanliga synonymer).

1,4-DMAA även känt som:

 • 1,4 dimetylamylamin
 • 1,4 dimetylpentylamin

5-Alpha-Hydroxy-Laxogenin även känt som:

 • 5-Alpha-Hydroxy-Laxogenin
 • 5a-Hydroxy-Laxogenin
 • (25R)-3beta,5alpha-Dihydroxyspirostan-6-on
 • Spirostan-6-on, 3,5-dihydroxy-, (3beta,5alpha,25R)-
 • Spirostan-6-one, 3,5-dihydroxy-, (3b,5a,25R)-
 • (2AR,2’R,4S,5’R,6aR,6bS,8aS,8bR,9S,11aS,12aS,12bS)-2a,4-dihydroxy-5′,6a,8a,9-tetramethylicosahydrospiroindenofuran-10,2′-pyran]-2(11aH)-on
 • 25R,5alpha-Spirostan-3beta,5-diol-6-on
 • 25-R-Spirostan-5A-Diol-6-One-3-One
 • 25R Spirostan-5a-diol-6-one-3-one Decanoate
 • 25R spirostan-5a-diol-6-one-3-one undecanoate

Andarin även känt som:

 • GTx 007
 • GTX-007
 • Propanamid, 3-(4-(acetylamino)fenoxy)-2-hydroxi-2-metyl-N-(4-nitro-3-(trifluormetyl)fenyl)-, (2S)-
 • SARM S-4
 • S-3-(4-acetylaminofenoxy)-2-hydroxi-2-metyl-N-(4-nitro-3-trifluormetylfenanyl)propionamid
 • S-4 cpd

Bismutnitrat även känt som:

 • Bismut(III)nitrat
 • Bismuttrinitrat
 • Nitronsyra, bismut(3+)salt
 • Bismuttrinitrat pentahydrat
 • Bismut(III)nitrat pentahydrat

Higenamin även känt som:

 • Isokinolin-6,7-diol, 1,2,3,4-tetrahydro-1–
 • DL-DEMETHYLCOCLAURINE
 • Norcoclaurine
 • (+-)-Norcoclaurine
 • (+-)-Demethylcoclaurine
 • (+-)-O-Demethylcoclaurine
 • (R)-Higenamine
 • (R,S)-Norcoclaurine
 • 1-(4-hydroxybenzyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6,7-diol
 • 1–1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6,7-diol
 • 1-(p-hydroxybenzyl)-6,7-dihydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
 • 1-(4-Hydroxybenzyl)-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-isoquinolinediol
 • 6,7-Isoquinolinediol, 1,2,3,4-tetrahydro-1-((4-hydroxyphenyl)methyl)-, (+-)-
 • 6,7-dihydroxy-1-(4-hydroxybenzyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
 • 6,7-Dihydroxy-1–1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
 • (+-)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-((4-hydroxyphenyl)methyl)-6,7-isoquinolinediol

Hordenin även känt som:

 • anhalin
 • eremursin
 • N,N-dimetyltyramin
 • peyocactin
 • p-hydroxy-N,N-dimetylfenetylamin
 • 4-fenol

N-metyltyramin även känt som:

 • NMT
 • Metyl-4-tyramin
 • N-Metyltyramin
 • p-(2-Metylaminoetyl)fenol
 • N-Metyltyramin
 • 4-Hydroxy-N-metylfenetylamin
 • p-(2-(Metylamino)etyl)fenol
 • p-(2-Metylaminoetyl)-fenol

Octopamin även känt som:

 • alpha-(Aminoethyl)-4-hydroxybenzenemethanol
 • alpha-(Aminoethyl)-p-hydroxybenzylalkohol
 • alpha-Aminoethyl-4-hydroxybenzylalkohol
 • Analet
 • Benzenemethanol, alfa-(aminometyl)-4-hydroxy-
 • Norden
 • Norfen
 • Norphen
 • Norsympathol
 • Norsympatol
 • Norsynefrin
 • Octapamin
 • Octopamina
 • Octopaminum
 • p-Hydroxifenyletanolamin
 • p-Norsynephrin
 • Paraoxifenylaminoetanol
 • WV 562-Isooctylamin
 • 1-(p-hydroxifenyl)-2-aminoetanol

Natriumtetrakloroaurat även känt som:

 • EINECS 239-241-3
 • Guldkloridnatrium
 • Guldnatriumklorid
 • Hydrochloroaurinsyra, natriumsalt
 • Natriumtetrakloroauratum
 • Natriumkloroaurat
 • Natriumguldklorid
 • Natriumguld(III)-klorid
 • Natriumtetrakloroaurat (1-)
 • Natriumtetrakloroaurat (3+)
 • Tetrakloroaurat (1-) natrium
 • Tetrakloroaurat (3+)-syra, natriumsalt
 • UNII-7FT6QUT299

Sulbutiamin även känt som:

 • Sulbutiamin
 • Sulbutiamina
 • Sulbutiaminum
 • Arcalion
 • Bis(1-(2-isobutyryloxyetyl)-2-(N-((4-amino-2-metyl-5-pyrimidinyl)metyl)formamido)-1-propenyl)disulfid
 • Bis(1-(4-amino-2-metyl-5-pyrimidinyl)-2-formyl-3,9-dimetyl-8-oxo-2-aza-7-oxa-3-decen-4-yl)disulfid
 • Bisibuthiamin
 • Bisibutiamin
 • Bisibutiamin
 • BRN 0741531
 • EINECS 221-937-3
 • N,N’-(Dithiobis(2-(2-hydroxietyl)-1-metylvinylen))bis(N-((4-amino-2-metyl-5-pyrimidinyl)metyl)formamid)diisobutyrat (ester)
 • O,O’-Diisobutyrylthiamindisulfid
 • O-Isobutyroylthiamindisulfid
 • UNII-42NCM1BW43
 • Vitaberin

Insättning på den rådgivande förteckningen över ingredienser i kosttillskott tyder inte nödvändigtvis på att FDA har fastställt att ingrediensen är osäker; Det betyder att FDA vidtar åtgärder för att ytterligare utvärdera ingrediensen.

Ingredienser läggs till på Dietary Supplement Ingredient Advisory List baserat på en preliminär utvärdering av FDA. Denna preliminära utvärdering visar att en ingrediens inte lagligen får ingå i kosttillskott av bland annat följande skäl:

 1. ingrediensen tycks vara utesluten från användning i ett kosttillskott;
 2. ingrediensen tycks inte vara en kostingrediens och tycks inte vara vare sig en godkänd livsmedelstillsats eller allmänt erkänd som säker att använda; och/eller
 3. ingrediensen tycks vara underkastad kravet på förhandsanmälan före utsläppande på marknaden, men kravet har inte uppfyllts.

Och även om denna förteckning återspeglar ingredienser för vilka FDA har gjort en preliminär bedömning, är den inte en uttömmande förteckning över ingredienser som lagligen kan eller inte kan ingå i kosttillskott. Ingredienser kan läggas till eller tas bort från denna lista allteftersom FDA fortsätter sin utvärdering. En förteckning över utvalda ingredienser och kosttillskottsprodukter som FDA har vidtagit åtgärder eller utfärdat uttalanden om finns på sidan FDA Dietary Supplement Products & Ingredients page.

FDA välkomnar ytterligare feedback och information, inklusive information som kan stödja eller motbevisa FDA:s preliminära bedömning av ingredienserna på Dietary Supplement Ingredient Advisory List. Du kan skicka sådan information till FDA:s Office of Dietary Supplement Programs.

Skriv upp dig för e-postuppdateringar för att få de senaste uppdateringarna och ändringarna i Dietary Supplement Ingredient Advisory List.

För konsumenter

Konsumenter som har upplevt en hälsorelaterad reaktion eller sjukdom (även kallad biverkning) efter att ha ätit något kosttillskott bör kontakta sin läkare. Det är viktigt att konsumenter, hälso- och sjukvårdspersonal och branschmedlemmar rapporterar biverkningar till FDA, så att vi kan agera för att skydda allmänheten från osäkra produkter. Du kan rapportera biverkningar till FDA genom att besöka sidan Hur man rapporterar ett problem.

FDA uppmanar konsumenter med frågor om kosttillskott att skicka in en förfrågan eller besöka www.fda.gov/fcic för ytterligare information.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.