U.S. Food and Drug Administration

The FDA Dietary Supplement Ingredient Advisory List is intended to quickly alert the public when the FDA identifies ingredients that do not appear to be lawfully included in products marketed as dietary supplements. Informacje o innych składnikach i produktach suplementów diety, które były przedmiotem działań i/lub oświadczeń FDA, można znaleźć na stronie FDA Dietary Supplement Products & Ingredients page.

Dietary Supplement Ingredient Advisory List

Składniki wymienione poniżej nie wydają się być zgodnymi z prawem składnikami suplementów diety.

Detaliści, producenci i inne firmy mogą unikać sprzedaży, produkcji lub dystrybucji suplementów diety, które zawierają którykolwiek z poniższych składników.

Konsumenci mogą unikać zakupu lub konsumpcji suplementów diety, które zawierają te składniki (kliknij na strzałkę obok nazwy każdego składnika, aby zobaczyć wspólne synonimy).

1,4-DMAA znany również jako:

 • 1,4 dimetyloamylamina
 • 1,4 dimetylopentylamina

5-Alfa-Hydroksy-Laksogenina znany również jako:

 • 5-Alfa-Hydroksy-Laksogenina
 • 5a-Hydroksy-Laksogenina
 • (25R)-3beta,5alfa-Dihydroksyspirostan-6-on
 • Spirostan-6-on, 3,5-dihydroksy-, (3beta,5alpha,25R)-
 • Spirostan-6-one, 3,5-dihydroxy-, (3b,5a,25R)-
 • (2AR,2’R,4S,5’R,6aR,6bS,8aS,8bR,9S,11aS,12aS,12bS)-2a,4-dihydroxy-5′,6a,8a,9- tetrametylosahydrospiroindenofuran-10,2′-pyran]-2(11aH)-on
 • 25R,5alfa-Spirostan-3beta,5-diol-6-one
 • 25-R-Spirostan-5A-Diol-6-One-3-One
 • 25R dekanian spirostanu-5a-diol-6-one-3-one
 • 25R spirostan-5a-diol-6-one-3-one undecanoate

Andaryna znana również jako:

 • GTx 007
 • GTX-007
 • Propanamid, 3-(4-(acetyloamino)fenoksy)-2-hydroksy-2-metylo-N-(4-nitro-3-(trifluorometylo)fenylo)-, (2S)-
 • SARM S-4
 • S-3-(4-acetyloaminofenoksy)-2-hydroksy-2-metylo-N-(4-nitro-3-trifluorometylofenylo)propionamid
 • S-4 cpd

Bazotan bizmutu znany również jako:

 • Bizmutu(III) azotan
 • Bizmutu trójazotan
 • Kwas azotowy, sól bizmutu(3+)
 • Pięciowodzian trójazotanu bizmutu
 • Pięciowodzian azotanu(III) bizmutu

Higenamina znana również jako:

 • Isoquinolin-6,7-diol, 1,2,3,4-tetrahydro-1–
 • DL-DEMETHYLCOCLAURINE
 • Norcoclaurine
 • (+-)-Norcoclaurine
 • (+-)-Demethylcoclaurine
 • (+-)-O-Demethylcoclaurine
 • (R)-Higenamine
 • (R,S)-Norcoclaurine
 • 1-(4-hydroxybenzyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6,7-diol
 • 1–1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6,7-diol
 • 1-(p-hydroxybenzyl)-6,7-dihydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
 • 1-(4-Hydroxybenzyl)-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-isoquinolinediol
 • 6,7-Isoquinolinediol, 1,2,3,4-tetrahydro-1-((4-hydroxyphenyl)methyl)-, (+-)-
 • 6,7-dihydroxy-1-(4-hydroxybenzyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
 • 6,7-Dihydroxy-1–1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
 • (+-)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-((4-hydroxyphenyl)methyl)-6,7-izochinolinediol

Hordenina znana również jako:

 • anhalina
 • eremuryna
 • N,N-dimetylo-tyramina
 • piryokaktyna
 • p-hydroksy-N,N-dimetylofenyloamina
 • 4-fenol

N-Metylotyramina znana również jako:

 • NMT
 • Metylo-4-tyramina
 • N-Metylo-tyramina
 • p-(2-Metyloaminoetylo)fenol
 • N-Metylo-tyramina
 • 4-Hydroksy-N-.metylofenyloamina
 • p-(2-(metyloamino)etylo)fenol
 • p-(2-Metyloaminoetylo)-fenol

Oktopamina znana również jako:

 • alpha-(Aminoethyl)-4-hydroxybenzenemethanol
 • alpha-(Aminoethyl)-p-hydroxybenzyl alcohol
 • alpha-Aminoethyl-4-hydroxybenzylalkohol
 • Analet
 • Benzenemethanol, alfa-(aminometylo)-4-hydroksy-
 • Norden
 • Norfen
 • Norphen
 • Norsympathol
 • Norsympatol
 • Norsynefryna
 • Octapamine
 • Octopamina
 • Octopaminum
 • p-Hydroksyfenyloetanoloamina
 • p-Norsynefryna
 • Paraoksyfenylo aminoetanol
 • WV 562-Isooctyl amine
 • 1-(p-Hydroxyphenyl)-2-aminoethanol

Tetrachloroauran sodu znany również jako:

 • EINECS 239-241-3
 • Chlorek sodowy złota
 • Chlorek sodowy złota
 • Kwas hydrochloroaurowy, sól sodowa
 • Natrium tetrachloroauratum
 • Chloroauran sodu
 • Chlorek złota sodu
 • Chlorek złota (III) sodu
 • Tetrachloroauran (1- )
 • Tetrachloroauran sodu (1- ))
 • Tetrachloroauran (3+)sodu
 • Kwas tetrachloroauranowy (1-) sodu
 • Kwas tetrachloroauranowy (3+), sól sodowa
 • UNII-7FT6QUT299

Sulbutiamina znana również jako:

 • Sulbutiamina
 • Sulbutiamina
 • Sulbutiaminum
 • Arcalion
 • Bis(1-(2-izobutyryloksyetylo)-.2-(N-((4-amino-2-metylo-5-pirymidynylo)metylo)formamido)-1-propenyl)disulfid
 • Bis(1-(4-amino-2-metylo-5-pirymidynylo)-2-formylo-3,9-dimetylo-8-oxo-2-aza-7-oxa-3-decen-4-ylo)disulfid
 • Bisibutiamina
 • Bisibutiamin
 • Bisibutiamina
 • BRN 0741531
 • EINECS 221-937-3
 • N,N’-(Ditiobis(2-(2-hydroksyetylo)-1-metylowinylen))bis(N-((4-amino-2-metylo-5-pirymidynylo)metylo)formamid)diizomaślan (ester)
 • O,O’-Diisobutyrylthiamine disulfide
 • O-Isobutyroylthiamine disulfide
 • UNII-42NCM1BW43
 • Vitaberin

Włączenie na Dietary Supplement Ingredient Advisory List niekoniecznie oznacza, że FDA ustaliła, że składnik jest niebezpieczny; Oznacza to, że FDA podejmuje kroki w celu dalszej oceny składnika.

Składniki są dodawane do Listy Doradczej Składników Suplementów Diety na podstawie wstępnej oceny przeprowadzonej przez FDA. Ta wstępna ocena wskazuje, że składnik nie może zgodnie z prawem znajdować się w suplementach diety z następujących powodów:

 1. składnik wydaje się być wykluczony ze stosowania w suplementach diety;
 2. składnik nie wydaje się być składnikiem diety i nie wydaje się być ani zatwierdzonym dodatkiem do żywności, ani ogólnie uznanym za bezpieczny do stosowania; i/lub
 3. składnik wydaje się podlegać wymogowi zgłoszenia przed wprowadzeniem na rynek, ale wymóg ten nie został spełniony.

Ale ta lista odzwierciedla składniki, dla których FDA dokonała wstępnej oceny, nie jest to wyczerpująca lista składników, które mogą lub nie mogą być zgodnie z prawem zawarte w suplementach diety. Składniki mogą być dodawane do tej listy lub z niej usuwane w miarę kontynuowania oceny przez FDA. Aby zobaczyć listę wybranych składników i produktów suplementów diety, na temat których FDA podjęła działania lub wydała oświadczenia, odwiedź stronę FDA Dietary Supplement Products & Ingredients page.

FDA z zadowoleniem przyjmuje dodatkowe opinie i informacje, w tym informacje, które mogą potwierdzić lub obalić wstępną ocenę FDA dotyczącą składników na liście Dietary Supplement Ingredient Advisory List. Możesz przesłać takie informacje do FDA’s Office of Dietary Supplement Programs.

Zapisz się na aktualizacje e-mail, aby otrzymywać najnowsze aktualizacje i zmiany w Dietary Supplement Ingredient Advisory List.

Dla konsumentów

Konsumenci, którzy doświadczyli reakcji związanej ze zdrowiem lub chorobą (znaną również jako zdarzenie niepożądane) po spożyciu jakiegokolwiek suplementu diety, powinni skontaktować się z lekarzem specjalistą. Ważne jest, aby konsumenci, pracownicy służby zdrowia i członkowie przemysłu zgłaszali zdarzenia niepożądane do FDA, abyśmy mogli działać w celu ochrony społeczeństwa przed niebezpiecznymi produktami. Możesz zgłosić zdarzenia niepożądane do FDA odwiedzając stronę Jak zgłosić problem.

FDA zachęca konsumentów mających pytania dotyczące suplementów diety do złożenia zapytania lub odwiedzenia strony www.fda.gov/fcic w celu uzyskania dodatkowych informacji.

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.