Proč by vaše firma měla sponzorovat mládežnický sportovní tým

Připomeňte si své oblíbené sportovní zážitky z dětství. Vybaví se vám jízda týmovým autobusem na zápas a ze zápasu, nebo možná to, když jste odpálili walk-off homerun na mistrovském baseballovém zápase na střední škole? Možná si nepamatujete na testy, které jste psali, ani na to, co jste měli včera k večeři, ale vliv sportu v mládí ve vás může zůstat navždy.

Nezapomenutelné jsou nejen výhry a prohry, ale také atmosféra. Od cestování s týmem do nových měst na turnaje až po pití mléčných koktejlů v místní pizzerii, která sponzorovala váš tým malé ligy, po každém zápase – sport spojuje lidi tak, jak to nedokáže žádný jiný subjekt.

Tento dopad je důvodem, proč by firmy měly sponzorovat mládežnický sportovní tým. V době, kdy tradiční formy reklamy již nepřinášejí takovou návratnost jako kdysi, začínají značky z různých oblastí podnikání přesouvat své výdaje na marketing a reklamu směrem ke sponzoringu mládežnických sportů.

Sponzoring mládežnických sportů je výhodný pro všechny značky i ligy. Ligy mohou získat finanční prostředky, které potřebují ke svému fungování, a značky se mohou zapojit do účinného marketingového mechanismu, který osloví cílové spotřebitele na jedinečnější a smysluplnější úrovni.

Tato infografika zdůrazňuje šest důvodů, proč by vaše společnost měla sponzorovat mládežnický sportovní tým. Více informací si přečtěte níže.

Pozitivní dopad – Sponzorování mládežnického sportovního týmu má pozitivní dopad na vaši společnost, ligu i komunitu. Poskytnutím finančních prostředků mládežnickému sportovnímu týmu jim umožníte přístup k pozitivním zážitkům. Navíc pomáháte udržet děti mimo ulici tím, že je udržíte na hřišti. Logo vaší značky na dresech nebo banner na hřišti vás udrží v povědomí vašich cílových zákazníků. Budou si vás pamatovat ještě dlouho poté, co zazní závěrečný hvizd.

Zapojení do komunity – Když se rozhodnete sponzorovat mládežnický sportovní tým, vaše společnost se přímo zapojí do komunity. Můžete na to jít ve velkém, například mít na zápase stůl, kde si můžete s lidmi popovídat a rozdat jim upomínkové předměty, nebo v malém, například nabídnout týmu slevu na váš výrobek nebo službu. Vyslání ambasadorů značky na zápasy vám umožní navázat kontakt se zákazníky tváří v tvář a získat cennou zpětnou vazbu.

Generování expozice – Od fyzických a osobních prostředků, jako je značení, loga na dresech a reklama na stadionu, až po aktivaci a odběr vzorků na místě a integrované digitální kampaně a kampaně v sociálních médiích, může sponzorství mládežnických sportů získat spoustu expozice. Pokud navíc využíváte mnoho různých marketingových kanálů, můžete na rozdíl od mnoha tradičních marketingových technik oslovit zákazníky na více kontaktních místech. To pomáhá vaší značce uspokojovat neustále se měnící potřeby a preference zákazníků a pomáhá vaší značce vyniknout mezi konkurencí.

Podpořte své další marketingové iniciativy – Nejlepší způsob, jak maximalizovat návratnost a využít sponzoring, je zajistit jeho soulad s dalšími prvky vašeho současného marketingového mixu. Pokud sportovní sponzoring využijete k podpoře svých dalších marketingových iniciativ, napomůže to rozpoznání a zapamatování značky mezi současnými i potenciálními zákazníky.

Promoční příležitosti – Prostřednictvím sponzoringu může vaše společnost vytvořit přizpůsobené osobní, digitální a sociální mediální kampaně zaměřené na loterie, soutěže, prodeje, slevy nebo nabídky produktů/služeb. Tyto propagační akce jsou určeny pro angažované fanoušky a potenciální zákazníky, což pomáhá zvyšovat povědomí o značce, budovat loajalitu a zvyšovat návštěvnost fyzických míst.

Budování dlouhodobých vztahů – Když se společnost nebo značka rozhodne sponzorovat mládežnický sportovní tým, dává tím najevo, že podporuje mládežnický sport, chápe jeho přínosy a skutečně jí záleží na komunitě. To může pomoci vzbudit loajalitu mezi hráči a rodiči spojenými s těmito týmy a značkou. Pokud vaše společnost sponzoruje tým Little League nebo Pop Warner, mohou být děti a rodiny ochotnější volit vaše výrobky a služby místo konkurenčních ještě dlouho po skončení sezóny.

Je na čase, aby si značky uvědomily dostupné příležitosti a investovaly do sponzoringu, zejména v době, kdy jsou tradiční kanály na ústupu. Sponzoring mládežnických sportů může být jedním z nejúčinnějších způsobů, jak oslovit cílové zákazníky, pokud k němu přistoupíte správným způsobem.

Zajímá vás sponzoring mládežnických sportovních lig? Přečtěte si, jak LeagueSide zefektivňuje sponzoring mládežnických sportovních lig a usnadňuje jeho spuštění ve velkém měřítku. Pojďme se pustit do práce!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.