Jak zainstalować Dockera na CentOS 7 + Docker Compose

Koncepcja i technologia Dockera są dziś bardzo rozpowszechnione. Wielu sysadminów używa jej w swojej pracy ze względu na wiele zalet, jakie zapewnia podczas obsługi kontenerów w Linuksie. Dlatego dziś pokażemy ci, jak zainstalować Dockera na CentOS7, a następnie jak zainstalować Docker Compose, aby jeszcze bardziej wzmocnić twój VPS!

Docker jest uwielbiany przede wszystkim za wdrażanie obrazów zawierających aplikacje lub usługi, które chcemy zainstalować w naszej sieci. Oprócz tego wszystkiego, jest to projekt open source, który ułatwia zrozumienie jego działania, a nawet adaptację w firmie.

Zrozumienie Dockera i kontenerów

Docker jest technologią open source, która zarządza i automatyzuje wdrażanie aplikacji poprzez kontener. Kontenery te są dystrybuowane za pomocą obrazów, które zawierają wszystko, co niezbędne do uruchomienia aplikacji. Na przykład, istnieją obrazy z WordPress, Nginx, MariaDB i wiele innych usług lub aplikacji.

Główną zaletą korzystania z Dockera jest to, że możemy „zainstalować” usługi lub aplikacje na wielu systemach, niezależnie od sprzętu. Przykładowo, możemy stworzyć obraz naszej aplikacji, a on może działać na każdym komputerze, który ma zainstalowanego Dockera. Wszystko to niezależnie od systemu operacyjnego czy sprzętu, o którym mowa.

Najlepsze jest to, że rozpoczęcie korzystania z tego narzędzia jest proste! Dowiedzmy się więc, jak zainstalować Dockera na CentOS 7!

Jak zainstalować Dockera na CentOS 7

Instalacja Dockera na CentOS 7 jest prosta. Aby to zrobić, należy połączyć się z naszym serwerem za pomocą SSH. Sprawdź nasz tutorial PuTTY, jeśli masz problemy.

ssh [email protected]

Następnie musimy zainstalować serię pakietów przed instalacją Dockera. Musimy być użytkownikiem root i uruchomić następującą linię w wierszu poleceń:

yum install -y yum-utils device-mapper-persistent-data lvm2

Najłatwiejszym i najbezpieczniejszym sposobem zakończenia tego procesu jest skorzystanie z oficjalnych repozytoriów Dockera. Aby to zrobić, konieczne jest wykonanie tej linii:

yum-config-manager --add-repo https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo

Po tym możemy zainstalować Dockera na CentOS 7, wykonując następujące polecenie:

yum install docker-ce

Wiemy już, jak zainstalować Dockera na CentOS. Ale nie jest on jeszcze uruchomiony! Aby włączyć i uruchomić Dockera, wykonaj następujące polecenia:

systemctl enable docker
systemctl start docker

Na koniec możemy sprawdzić status usługi, aby sprawdzić, czy wszystko poszło dobrze:

systemctl status docker

W wyjściu powinniśmy zobaczyć zieloną linię wskazującą, że Docker jest gotowy i działa.

Podstawy Dockera

Na początek uruchommy polecenie „Hello World” Dockera. Aby to zrobić, musimy uruchomić następujące polecenie:

docker run hello-world

Ten obraz testowy jest tym, który Docker zaleca sprawdzać za każdym razem, gdy ponownie instalujesz narzędzie.

Możemy zweryfikować wszystkie obrazy, które mamy w systemie, za pomocą tego polecenia:

docker images

Albo przeszukać repozytorium Dockera w poszukiwaniu dostępnego obrazu za pomocą polecenia search.

docker search 

Na przykład możemy wyszukać obraz związany z systemem CentOS 7.

docker search centos7

A jeśli chcemy go pobrać, możemy to zrobić za pomocą następującego polecenia:

docker pull 

Na koniec, aby go wykonać, użyjemy polecenia run. Będziemy mogli wywołać obraz po jego ID lub bezpośrednio po nazwie.

docker run -t -i 

Opcja -i oznacza, że obraz będzie interaktywny, natomiast opcja -t oznacza, że będziemy mieli dostęp do terminala i będziemy mogli go symulować.

Aby wyjść z obrazu, musimy nacisnąć CTRL+D.

How to Install Docker Compose on CentOS 7

Docker Compose to narzędzie, które pozwala nam wyświetlać obrazy w Dockerze. Zostało ono stworzone, ponieważ wiele programów wymaga innych usług do działania. Na przykład, w przypadku WordPressa lub innego CMS-a, potrzebujemy przede wszystkim funkcjonalnego serwera WWW, obrazu menedżera bazy danych i wreszcie obrazu aplikacji.

Musielibyśmy wdrażać je jeden po drugim i konfigurować. Dzięki Docker Composer możemy zdefiniować wszystko w jednym pliku, przy czym wszystkie obrazy zależą od głównego i załadować je normalnie.

Aby zainstalować Docker Compose na CentOS 7, musimy uruchomić to polecenie:

curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.23.2/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose

W przypadku, gdy nie mamy zainstalowanego curla, możemy to zrobić za pomocą następującego polecenia:

yum install curl

Następnie musimy przypisać uprawnienia wykonawcze do binarnego Docker Compose:

chmod +x /usr/local/bin/docker-compose

A teraz, aby nie było problemów podczas korzystania z narzędzia w terminalu, będziemy musieli utworzyć dowiązanie symboliczne do systemu:

ln -s /usr/local/bin/docker-compose /usr/bin/docker-compose

Na koniec należy sprawdzić zainstalowaną wersję:

docker-compose --version

I jesteśmy gotowi do korzystania zarówno z Dockera, jak i Docker Compose.

Podsumowanie

Dzisiaj Docker jest bardzo szeroko stosowanym narzędziem. Wdrażanie aplikacji w postaci kontenerów ratuje nas przed problemami z kompatybilnością. Dodatkowo, Docker ułatwia instalację i utrzymanie istniejących kontenerów. Z drugiej strony, jeśli dodamy do technologii Dockera narzędzie takie jak Compose, produktywność i wydajność zwiększyłyby się jeszcze bardziej.

Wiedza na temat Dockera jest w dzisiejszych czasach bardzo ważna, dlatego polecamy odwiedzić stronę projektu i przeczytać więcej na jego temat. Szczęśliwej nauki!

Ten post był ostatnio modyfikowany: Styczeń 22, 2020 12:24 pm

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.