Mut

Mut (Maut, Mwt) was de moedergodin van Thebe (Waset, in het 4e Nome van Opper-Egypte). De oude Egyptenaren beschouwden de gier als een beschermende en verzorgende moeder, en daarom was hun woord voor moeder ook het woord voor een gier, “Mwt”.

Mut werd ofwel afgebeeld als een vrouw, soms met vleugels, of als een gier, meestal met de kronen van het koningschap op – ze werd vaak afgebeeld met de dubbele kroon van Egypte of de gierenhoofdtooi van de koninginnen van het Nieuwe Rijk. Af en toe werd ze afgebeeld als een mannetje, deels omdat ze “Mut, die baart, maar zelf uit geen enkele werd geboren” was, en deels vanwege het bijgelovige geloof dat er in feite geen mannelijke vale gieren bestonden (het mannetje is qua uiterlijk bijna identiek aan het vrouwtje). In latere tijden werd Mut afgebeeld als een vrouw met het hoofd van een leeuwin, een koe of een cobra, aangezien zij de attributen van de andere Egyptische godinnen overnam.

Mut verving Amun’s vroegere vrouw, Amanuet (de onzichtbare godin) tijdens het Middenrijk. Men geloofde dat Mut al sinds de oertijd bestond, naast Nun, de oerwateren (mogelijk omdat ze Amaunet verving die één van de oude goden van de Ogdoad was – de grote acht – die in de wateren leefden).

Zij werd aanvankelijk vereerd als een plaatselijke godheid, maar steeg naar de voorgrond als de koningin der goden toen haar echtgenoot, Amun, de belangrijkste nationale god werd tijdens het Nieuwe Rijk. Thebe werd de hoofdstad van Egypte, en de Thebaanse goden werden de nationale goden. Als gevolg daarvan werd Mut ook nauw geassocieerd met de koningin, de moeder van de natie. Zij was bijzonder populair bij de koninginnen van de Achttiende en de Negentiende dynastie, met name bij farao Hatsjepsoet en Nefertari Merytnmut (“Nefertari, Geliefde van Mut”), de hoofdvrouw van Ramessess II.

Toen haar echtgenoot Amun samensmolt met de zonnegod Ra, als Amun-Ra, erfde Mut de titel het “Oog van Ra” (een titel die ook werd geassocieerd met Sekhmet, Hathor, Tefnut, Bast, en Wadjet, onder anderen). Het “Oog van Ra” was de dochter van Ra in de vorm van een leeuw die de felle hitte van de zon belichaamde. Mut was echter ook “Moeder van de Zon in wie hij opkomt” – waardoor zij zowel de moeder als de dochter van de zonnegod was. Oorspronkelijk werd Montu (de Thebaanse god van de oorlog) beschouwd als hun zoon, maar hij werd vervangen door Khonsu (de maangod).

De Thebaanse triade van Amun, Mut, en Khonsu werd vereerd in de Tempel van Amun te Luxor (Ipet-Resyt). Hoewel haar verering zich concentreerde rond Thebe, werd zij ook vereerd in Djannet (Tanis), Zau (Sais), de Oases van Kharga, en Dakhla.

Mut was ook nauw verbonden met een aantal andere godinnen zoals Isis en Nut, en werd vereerd als lid van een aantal samengestelde godheden. Met Isis en Nekhbet vormde zij de godheid genaamd “Mut-Isis-Nekhbet, de Grote Moeder en Vrouwe”. Zij was een gevleugelde godin met leeuwachtige voeten, een rechtopstaande penis en drie hoofden (het hoofd van een leeuwin die de dubbele gepluimde hoofdtooi van Min droeg, het hoofd van een vrouw die de dubbele kroon van Egypte droeg, en het hoofd van een gier die de rode kroon van Neder-Egypte droeg).

Met Bast en Sekhmet was zij Sekhmet-Bast-Ra, een andere driehoofdige godheid (het hoofd van een leeuw met een gepluimde hoofdtooi, een vrouw die de dubbele kroon draagt, en een gier die de dubbele gepluimde hoofdtooi draagt). In deze vorm wordt zij in het Dodenboek beschreven als beschermster van de doden tegen verstoring. Zij werd ook vereerd als Mut-Wadjet-Bast, Mut-Temt, en Mut-Sekhmet-Bast-Menhet.

Tijdens het Nieuwe Rijk was een van de populairste feestdagen het Feest van Mut in Thebe. Een beeld van de godin werd op een bark geplaatst en rondgevaren op de “Isheru” (het kleine heilige meer in de vorm van een halve maan bij haar tempel te Karnak). Er was ook een viering tijdens het Nieuwjaarsfeest wanneer het beeld van Amun van zijn tempel in Luxor naar Karnak reisde om haar te bezoeken. Oorspronkelijk was dit voor de vruchtbaarheidsgodin Opet (mogelijk een aspect van Taweret), als een manier om vruchtbaarheid voor het komende jaar te verzekeren.

De tempel, “Hwt-Mwt” (“het landgoed van Mut”) lag ten zuiden van de grote tempel van Amen-Ra, met een laan van sfinxen die ernaartoe liep. Zij werd daar vereerd als “Mut, de Grote Dame van Isheru, de Vrouwe van de Hemel, de Koningin van de Goden”. Vreemd genoeg zijn er in deze tempel weinig afbeeldingen van haar in haar giergedaante. Wel zijn er talrijke afbeeldingen van haar als Sekhmet, het “Oog van Ra” – een aantal daarvan lijkt te zijn overgebracht uit de dodentempel van Amenhotep III op de westelijke oever. Men denkt dat de tempel aanvankelijk werd opgericht door Hatsjepsoet en Thoetmosis III, en vervolgens uitgebreid door Seti I, Ramesses II, Ramesses III, en koning Tarqa (25e dynastie). Zij werd vereerd tot in de Romeinse tijd, toen haar tempel in verval raakte.

Bibliografie
  • The Complete Gods and Goddesses of Ancient Egypt (2003) Richard H. Wilkinson
  • Egyptian Mythology (1997) Simon Goodenough
  • Gods of Ancient Egypt (1996) Barbara Watterson

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.