Machu Picchu: O Machu Picchu

Pachacuti Inca Yupanqui (často jen Pachacuti nebo Pachacutec) byl 9. vládce Inků (r. 1438 – 1471 n. l.), který založil jejich říši s výboji v údolí Cuzco i mimo něj. Pachacutimu se také připisuje založení lokality Machu Picchu. Jeho titul Pachacuti, který si dal při svém nástupu na trůn, znamená „Obrátilec světa“ nebo „Otřásající zemí“ a stejné slovo používali Inkové pro označení události měnící epochu nebo „otočení času a prostoru“, ke kterému podle nich docházelo pravidelně v průběhu dějin. Dostatečně vhodný titul pro vládce, který uvedl svůj lid na cestu k prosperitě a vytvoření říše, jež se nakonec stala největší, jakou kdy Američané zažili.

Pachacuti byl prvním inckým vládcem, který měl ambice přesahující Cuzco, a dobyl území v údolí Cuzco (Huantanay) i mimo něj, čímž zahájil inckou říši, která se rozrostla a přetrvala až do španělského dobytí z roku 1532 n. l.. (Pokračování textu z Encyklopedie starověkých dějin)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.