Hvordan man dyrker abrikoser

Planlægning af afgrøden

Aprikoser kan ikke lide sur jord: Forbedr den basiske jord ved at sprede 60 g kalk pr. kvadratmeter sent om efteråret eller om vinteren hvert år eller ved at grave svampekompost eller fjerkrægødning i jorden. Hvis jorden er tung, kan man lægge et lag murbrokker i bunden af plantehullet.

Varieteter – Moorpark, Trevatt, Story, Hunter og Riverbrite er de mest pålidelige – alle er fremragende til tørring. Moorpark, Blenheim, Earlicot, Supergold og Katy er meget gode til frisk spisning.

Dyrkningstips

Vælg to- eller treårige træer, som bør give frugt i deres fjerde år. Plant træer med nøgne rødder fra det sene efterår til det tidlige forår og træer i containere hele året rundt, hvis vejr- og jordbundsforholdene er passende. Abrikoser er normalt selvbestøvende. På trods af dette er det bedst at plante to forskellige sorter, der blomstrer samtidig.

Træning- Abrikoser beskæres som andre stenfrugter, men er mere sårbare over for bakteriekræft og andre sygdomme, der trænger ind via beskæringssår. Derfor beskæres de sidst på vinteren og først på foråret eller et stykke tid efter høst (normalt i februar), når sårene heler så hurtigt som muligt. Den nye vækst (den er lysere i farven) beskæres med en tredjedel. Skær alle lange lodrette grene og gamle uproduktive udløbere væk. Abrikoser bærer frugt på sporer, som er det modne træ, der kan bære i op til fire år. Hvis der ikke beskæres regelmæssigt, tvinges der ikke nyt træ til at vokse, og det går ud over produktionen i de senere år. Beskæring af abrikoser har til formål at skabe en balance mellem at stimulere væksten af nyt træ og bevare det frugtproducerende modne træ. Ved at beskære abrikoser i februar produceres der tilstrækkelig ny vækst i løbet af efteråret og hærdes af i løbet af vinteren for at sikre den følgende sæsons høst, samtidig med at sygdomsangreb minimeres.

Fodring og vanding- For at fremme væksten efter beskæring kan træerne fodres med fjerkrægødning, men det skal holdes væk fra stammen. Denne gødnings høje pH-værdi er med til at opfylde abrikosernes præference for neutral til basisk jord. Gødes igen om foråret. Ved at bruge kompost som mulch bør man sikre tilstrækkelig næring. Men hvis bladene ser blege ud, kan du supplere med en organisk gødning i form af pellets med langsom frigivelse. Vand træet dybt og regelmæssigt for at fremme en ny vækst, inden vejret bliver køligere. Spar på vandet ved at påføre en kompostmuld om foråret.

Beskyttelse af afgrøden- Abrikoser tåler temperaturer under 0 °C og er mere hårdføre end ferskner. Men de blomstrer tidligt, og sen forårsfrost kan skade blomsten og reducere udbyttet af frugten betydeligt. Plant træerne på et åbent sted væk fra eventuelle frosthuller. Hvis der anvendes et beskyttende frostdække om natten, skal du huske at fjerne det hver morgen for at give mulighed for bestøvning fra bierne. Det er muligt at krydsbestøve blomsterne med en lille børste. Abrikoser kan sætte for mange frugter. Når nogle sorter gør det, kan de så lade hele afgrøden falde for at spare på energien. For at forhindre dette, tyndes frugtafgrøden normalt ud. Det kan man gøre efter det første naturlige frugtfald, mens frugterne stadig er små og grønne. Der skal være 5-10 cm mellem frugterne. De frugter, der bliver tilbage, vil modnes til en god størrelse.

Sygdomme og skadedyr

Det mest betydningsfulde sygdomsproblem er bakteriekræft. Der kan også forekomme brunråd, ferskenbladkrølle og gummose, eller sivende saft. De mest almindelige skadedyr er skjoldlus, kodriver, borebiller, frugtfluer, bladlus, skællus og myrer.

Høst og opbevaring

Et træs frugter modner ujævnt over tre uger. Lad dem sidde på træet, så de kan udvikle deres fulde farve, smag og modne konsistens. Når de er plukket fuldt modne, løsner de sig let fra træet. Håndter dem forsigtigt for at undgå blå mærker. I distrikter med en pålidelig varm og tør sommer kan man konservere overskydende frugter ved at soltørre dem. Skær frugten i halve og læg den i solen, dækket af et net for at afskrække fluer, indtil den er mørk og tørret.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.