Tag: Slunce trin Venuše synastrie

Potřebujete přečíst synastrický horoskop? Zajímá vás, co k vám váš protějšek skutečně cítí? Objednejte si synastrickou zprávu na [email protected] a zjistěte to hned!

Slunce v harmonickém aspektu (konjunkce, sextil, trin) na Slunce jiné osoby

Tento aspekt je v synastrii velmi užitečný. Je-li vaše Slunce v harmonickém aspektu se Sluncem druhé osoby, naznačuje to vzájemné pochopení celkové osobnosti toho druhého. Nemusíte si nic vysvětlovat, prostě se navzájem „chápete“. Ohnivá a vzdušná znamení jsou navzájem v harmonickém aspektu a vodní a zemská znamení jsou navzájem v pozitivním aspektu. Vzduch živí oheň a Voda a Země jsou plodnou směsí. Pokud jsou vaše Slunce ve stejném živlu, vaše celkové charakteristiky jsou si v důležitých ohledech velmi podobné, což usnadňuje vzájemné ocenění a pochopení potřeb toho druhého. Na druhé straně známost plodí pohrdání; váš partner může vykazovat vlastnosti, které se vám na něm líbí nejméně, a naopak. To platí zejména pro konjunkci. Přesto je to skvělý aspekt jak pro přátelství, tak pro romantický vztah.

Slunce naproti Slunci:

Slyšeli jste někdy větu „protiklady se přitahují“? Jedná se o zajímavý aspekt. Máte mnoho rozdílů, ale zároveň se vzájemně vyvažujete. Vaše osobnosti se skutečně vzájemně doplňují. Zároveň však existuje zásadní rozdíl ve vašich temperamentech, který může vést ke konfliktům. Slunce je mužská planeta, takže pozor na střety ega!“

Slunce v kvadratuře na Slunce

Pokud jsou vaše Slunce v kvadratuře, znamená to, že mají stejnou modalitu (tj. Blíženci a Panny jsou oba mutabilní, Kozorozi a Váhy jsou oba kardinální atd…). To znamená, že životní problémy řešíte podobným způsobem. Kvadratura však také naznačuje, že se lišíte temperamentem a životními cíli, což může vést ke konfliktům. Tento aspekt naznačuje nedostatečné pochopení osobnosti toho druhého. Jste-li oba mutabilní, vaše proměnlivé a přizpůsobivé povahy mohou způsobit, že se od sebe vzdálíte; jste-li oba kardinálové, jste oba dynamičtí, akční, což může vést k soutěživosti; jste-li oba fixní, jste oba tvrdohlaví, loajální a připoutaní, takže se můžete snadno cítit „zaseknutí“ jeden u druhého.

Slunce v konjunkci, sextilu nebo trinu s Lunou druhé osoby

Jedná se o jeden z nejsilnějších aspektů, které mohou mít dva lidé v synastrii. Zvláště silný je v případě, že žena je osobou Luny a muž je osobou Slunce. Je to proto, že v kombinaci Slunce-Měsíc v synastrii bývá osoba s Lunou tou závislejší, podporující osobou, zatímco Slunce vede vztah a někteří muži se v „submisivní“ roli cítí nepříjemně. V každém případě je to silný ukazatel celkové kompatibility. Je zde cítit, že se jeden na druhého můžete spolehnout. Tento aspekt se často vyskytuje v synastrických kartách manželských párů.

Slunce naproti Luně

Jedná se o svazující aspekt, který lze nalézt mezi milenci. Při tomto aspektu je přítomna vzájemná přitažlivost. Osoba s Lunou však může považovat osobu se Sluncem za necitlivou a panovačnou, zatímco osoba se Sluncem může považovat osobu s Lunou za příliš závislou a přecitlivělou. Osoba s Měsícem může mít pocit, že osoba se Sluncem dupe po jejích citech, a osoba se Sluncem si toho nemusí být ani vědoma! Bez ohledu na to jsou opozice v synastrii komplementární.

Slunce kvadrát Luna

Tento aspekt je problematičtější než opozice. Osobě s Měsícem může osoba se Sluncem připadat příliš racionální, diktátorská a sobecká, zatímco osobě se Sluncem může připadat osoba s Měsícem příliš citlivá a emocionální. Vzájemná přitažlivost je přítomna, ale neobejde se bez napětí a soutěživosti. Těžko se vzájemně podporují, protože dochází k zásadnímu nepochopení toho, co každý z nich potřebuje.

Sluneční konjunkce, sextil nebo trinus s Merkurem

Merkurovy synastrické aspekty jsou podle mého názoru v astrologii podceňovány. Jaký vztah můžete mít, když spolu nemůžete ani mluvit. Aspekty Slunce-Merkur v synastrii jsou tedy velmi důležité. V harmonickém aspektu aspekty Slunce-Merkur podněcují komunikaci mezi partnery. Rádi spolu hovoří a mají podobné intelektuální zájmy. Není to ukazatel divokého, vášnivého románku, ale dobrá komunikace s partnerem je jedním z nejdůležitějších aspektů úspěšného vztahu.

Slunce naproti Merkuru

Tento aspekt naznačuje rozdílnost názorů a pohledů na intelektuální otázky. Tento aspekt naznačuje živé duševní výměny a zajímavé rozhovory.

Slunce kvadrát Merkur

S tímto aspektem přichází tendence vzájemně kritizovat své názory. Osoba se Sluncem se může cítit citlivá na Merkurovu kritiku a Merkur může považovat osobu se Sluncem za defenzivní. Při tomto aspektu je těžké „pochopit“, co ten druhý říká. S trochou trpělivosti a pochopení se můžete jeden od druhého hodně naučit.

Sluneční konjunkce, sextil nebo trinus s Venuší druhé osoby

Tento aspekt je v synastrii velmi pozitivní. Venuše považuje osobu se Sluncem za přitažlivou a osoba se Sluncem se v blízkosti osoby s Venuší cítí milována a zbožňována. Pobyt v blízkosti osoby s Venuší skutečně dodává osobě se Sluncem na egu! Venušina osoba instinktivně ví, jak milovat osobu Slunce. Nejedná se o ukazatel sexuální přitažlivosti, ale spíše o čistou lásku a náklonnost. Tento aspekt je skvělý i v přátelství.

Slunce naproti Venuši

Tento aspekt se běžně vyskytuje v dlouhodobých vztazích. Díky tomuto aspektu rádi trávíte čas jeden s druhým a společně se stýkáte. Tento aspekt naznačuje hluboké přátelství založené na společných zájmech. Osoba s Venuší se však může cítit nedoceněná ve své snaze potěšit osobu se Sluncem, zatímco osoba se Sluncem může považovat osobu s Venuší za povrchní a požitkářskou.

Slunce kvadratura Venuše

Tento aspekt rozhodně vytváří vzájemnou přitažlivost, ale může způsobovat problémy, pokud jde o pochopení hodnot toho druhého. Osoba s Venuší může mít pocit, že osoba se Sluncem si neváží její snahy potěšit ji, a osoba se Sluncem může považovat osobu s Venuší za povrchní. Tento aspekt může naznačovat skutečný nedostatek vzájemné péče a ohleduplnosti, zejména ze strany osoby s Venuší.

Slunce konjunkce, sextil nebo trinus Mars

Tento aspekt je skvělý, protože naznačuje vzájemnou sexuální přitažlivost, zejména ze strany osoby s Marsem. Vzájemně se nabíjíte energií a respektujete individualitu toho druhého. Tento aspekt také naznačuje zdravou soutěživost mezi vámi dvěma.

Slunce naproti Marsu

To je ukazatel silné sexuální přitažlivosti! Žhavé, žhavé, žhavé! Protože Slunce a Mars jsou obě mužské planety, může to způsobit i střety ega. Můžete se kvůli tomu snažit dominovat nad tím druhým. Tento aspekt je ukazatelem konfliktů a bojů o moc.

Slunce kvadrát Mars

Tento aspekt často vyvolává konflikty, a dokonce násilí, ale zároveň je ukazatelem přitažlivosti. Tento aspekt charakterizuje soutěživost a střety ega. Je pravděpodobné, že na sebe budete reagovat impulzivně. Je pravděpodobné, že se navzájem potíráte a umíte se tomu druhému dostat pod kůži. Vždy cítíte potřebu vysvětlovat si navzájem své jednání, což může být značně vyčerpávající.

Sluneční konjunkce, sextil nebo trin Jupiter

Tento aspekt vlévá do vašeho vztahu nadšení, optimismus a důvěru. Jupiter podporuje sebedůvěru osoby se Sluncem. Jupiter je vůči osobě Slunce velkorysý a důvěřivý a osoba Slunce osobu Jupitera vitalizuje. Vy dva jste skvělí společníci na cestách. Toužíte si navzájem dělat radost, a to vám vydrží po celou dobu vašeho vztahu.

Slunce naproti Jupiteru nebo v kvadratuře

Ačkoli tento aspekt naznačuje vzájemnou velkorysost a důvěru, můžete mít tendenci toho druhého příliš uspokojovat. Máte silnou touhu udělat toho druhého šťastným, ale můžete mít tendenci očekávat od partnerství příliš mnoho, což může vést ke zklamání. Jupiter má přirozenou schopnost pozvednout člověku se Sluncem náladu. Dávejte si pozor na nebezpečí, že budete jeden s druhým příliš utrácet.

Slunce v konjunkci se Saturnem

Jedná se o svazující spojení. Osoba se Saturnem stabilizuje osobu se Sluncem a dvojice skutečně cítí, že se může spolehnout jeden na druhého. Odpovědnost jeden k druhému berete vážně, což je příznivé pro každý úspěšný dlouhodobý vztah. Osoba se Saturnem však může být pro osobu se Sluncem poněkud mokrou dekou. Je to proto, že osoba Slunce vyvolává v osobě Saturna nejistotu. V obavách z ústupu zájmu ze strany osoby Slunce může osoba Saturna osobu Slunce kritizovat a odsuzovat. Kvůli této kritice může klesnout sebevědomí a nadšení osoby Slunce. Dvojice se může snadno cítit ve vztahu utlumená a omezená.

Slunce sextil nebo trin Saturn

Tento aspekt je v synastrii velmi užitečný. Saturn se cítí vůči osobě Slunce oddaný a zodpovědný a Slunce je osobě Saturna oporou. Tento aspekt naznačuje, že vy dva spolu toužíte vybudovat trvalý vztah plný oddanosti a obětavosti. V manželství budete jeden druhému oddaní a nápomocní.

Slunce naproti Saturnu nebo v kvadratuře

Tento aspekt se v synastrii hledá velmi obtížně, přesto se v synastrických kartách manželských párů běžně vyskytuje! Stejně jako konjunkce i tento aspekt naznačuje tendenci Saturna kritizovat a peskovat osobu Slunce. Osoba Slunce se cítí být blokována a odrazována osobou Saturna. Jako by cokoli, co dělá osoba Slunce, nebylo pro osobu Saturna dost dobré. Přesto je přítomen pocit odpovědnosti a povinnosti vůči druhému.

Sluneční konjunkce s Uranem

Jedná se o elektrizující, i když nestabilní aspekt. Osoba se Sluncem považuje osobu s Uranem za vzrušující a jedinečnou, zároveň však nestálou a nezávaznou. Tento vztah bude jistě spontánní, ale schopnost skutečně se spolehnout jeden na druhého je tímto aspektem pošramocena. Možná jste se potkali náhle a okamžitě jste se do sebe zamilovali, ale udržení této úrovně vzrušení může být klíčem k tomu, aby tento vztah fungoval. Osoba s Uranem se pravděpodobně bude cítit uvězněná osobou se Sluncem, když se vztah stane příliš rutinním a stabilním.

Slunce sextil nebo trin Uran

Tento aspekt je v synastrickém horoskopu pozitivní. Vzájemně se podporujete ve svobodě a nezávislosti. Električnost a spontánnost charakterizují tento vztah, ale ne rozrušujícím způsobem jako v případě konjunkce, opozice nebo kvadratury. Tento vztah není dusivý, ale ani radikálně nestabilní. Je zde přítomna silná vzájemná přitažlivost, zejména ze strany osoby se Sluncem.

Slunce v kvadratuře nebo naproti Uranu

Jedná se o nestabilní aspekt, který není příznivý pro dlouhodobé vztahy. Vztah s největší pravděpodobností začal rychle, byl plný vzrušení a vzájemné přitažlivosti. Časem se však osoba s Uranem bude pravděpodobně cítit udušená nebo „uvězněná“ osobou se Sluncem a osoba se Sluncem bude pravděpodobně považovat osobu s Uranem za nepředvídatelnou a nestabilní. Dvojice může být v klíčových okamžicích rozdělena a nemusí se na sebe dlouhodobě skutečně spolehnout.

Slunce konjunkce Neptun

Jedná se o ošemetný aspekt. Tento aspekt sice naznačuje silné duchovní spojení, ale může také vést ke klamání a neupřímnosti. Osoba se Sluncem pravděpodobně vnímá osobu s Neptunem jako spřízněnou duši, ale tato představa se nemusí zakládat na skutečnosti. Osoba se Sluncem může milovat osobu s Neptunem spíše pro to, za koho ji považuje, než pro to, kým ve skutečnosti je. Neptun si může hrát na to, že chce osobu Slunce uklidnit. Tento aspekt může také naznačovat vztah „oběť-zachránce“, v němž jeden silně závisí na podpoře a vedení druhého.

Slunce sextil nebo trin Neptun

Tento aspekt naznačuje, že dvojice sdílí romantické, duchovní pouto. Snadno si vzájemně odpouštíte a jste si vědomi potřeb toho druhého. Láska mezi vámi snadno proudí. Máte pocit, že jste našli spřízněnou duši, protože jste naladěni na city toho druhého.

Slunce v kvadratuře nebo naproti Neptunu

Tento aspekt může naznačovat klam a podvod. Osoba se Sluncem se může domnívat, že v osobě s Neptunem našla spřízněnou duši, a osoba s Neptunem může hrát tuto roli, aby se zalíbila osobě se Sluncem. Neptun může nakonec slíbit více, než může splnit, což může nakonec vést ke zklamání ze strany osoby Slunce. Pokud se Neptun vyskytuje v synastrii, je pravděpodobné, že dojde k nedorozumění. Je důležité, abyste si vzájemně vyjasnili, co od vztahu očekáváte.

Slunce v konjunkci s Plutem

Pluto je planeta „bez keců“, takže na tomto svazku není nic povrchního! Jako můra k plameni je osoba Slunce přitahována osobou Pluta. Osoba Slunce bude pravděpodobně fascinována a okouzlena osobou Pluta. Pluto má ve vztahu obvykle navrch, protože osoba Slunce je osobou Pluta okouzlena, ba přímo posedlá. Sluneční osoba podněcuje Plutonovu žárlivost a majetnické sklony. Strach ze ztráty druhého je přítomen, stejně jako touha poznat nejhlubší tajemství toho druhého. Je to ukazatel hluboké přitažlivosti a silného sexuálního spojení.

Sluneční sextil nebo trin na Pluto

Tento aspekt naznačuje vzájemnou fascinaci a touhu proniknout do hlubin mysli toho druhého. Tento aspekt se hodně podobá konjunkci, jen je méně dramatický.

Slunce naproti nebo v kvadratuře na Pluto

Vaši dva na sebe navzájem působí hluboce, transformativně. V důsledku tohoto vztahu prožíváte emoce, o kterých jste ani nevěděli, že je máte. Jedná se o ukazatel vztahu lásky a nenávisti. Tento vztah se vyznačuje bojem o moc, protože vy dva chcete ovládat toho druhého. Jste nuceni zjistit každý detail o životě toho druhého a tato touha často vede k nezdravé posedlosti a majetnictví. Pokud se vy dva rozejdete, bude velmi obtížné zůstat přáteli.

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.