Vad är skillnaden mellan pro rata- och korttidsavbokningar?

Det finns två typer av avbokningar (med undantag för schablonbelopp): pro rata och korttidsavbokningar.

1. En pro rata-avbokning innebär en fullständig återbetalning av eventuella oförmånliga premier. Beloppet står i proportion till den tid som återstår av försäkringen. Om en försäkrad till exempel betalar en premie på 12 000 dollar för året, men försäkringen sägs upp efter 6 månader på en pro rata-basis, återlämnar försäkringsgivaren 6 000 dollar till den försäkrade – 50 % av den återstående tiden på försäkringen innebär att 50 % av premien återbetalas.

2. En uppsägning med kort ränta är samma sak som en pro rata-återbetalning minus vissa administrativa kostnader eller en minsta bibehållen premie.

Pro rata-avsägningar tillämpas när försäkringsgivaren säger upp försäkringen. Detta sker vanligtvis på grund av någon väsentlig förändring av omständigheterna och försäkringsgivaren känner sig inte bekväm med att stanna kvar på försäkringen. Å andra sidan tillämpas uppsägningar med kort ränta när den försäkrade väljer att säga upp försäkringen i mitten av löptiden.

I allmänhet finns det inget sätt att undvika en uppsägning med kort ränta och tillhörande straffavgifter om du väljer att säga upp försäkringen av egen fri vilja. Det finns dock vissa försäkringsbolag, till exempel Intact Insurance, som låter dig göra en pro rata uppsägning även om du väljer att säga upp dig.

Like Loading…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.