Tipy pro psaní článků pro SEO, kterými se můžete řídit

Titul autora článků pro SEO byl před 10 lety neexistující pozicí. Ale v poslední době, zejména v posledních několika letech, kdy se inbound marketing stále více zaměřuje na kvalitní obsah, poptávka po této pozici enormně vzrostla! Vaši pracovníci, kteří píší články, jsou podstatnou součástí vašeho marketingového podnikání – ve skutečnosti jsou to právě vaši autoři, kteří zprostředkovávají kontakt mezi vámi a vašimi zákazníky a kteří vytvářejí obsah, díky němuž se lidé na vaše stránky vůbec dostanou. Pisatelé jsou v dnešní době kvalitního a konkurenčního obsahového marketingu pro každou firmu nesmírně důležití. Z tohoto důvodu je tedy důležité, abyste se ujistili, že vědí, co dělají.

Čemu musí rozumět autor článků pro SEO

SEO je obor plný odborných marketingových termínů a myšlenek, které je třeba se časem naučit. Pisatel může být ve svém oboru velmi dobrý, ale bez patřičných znalostí o strategii SEO přijde skvělé psaní jednoduše vniveč. Zde je několik základních pojmů pro začátek. Ujistěte se, že vaši spisovatelé znají následující:

  • Meta Title- název, který vyhledávače zobrazí prohlížečům v SERP, omezený na 70 znaků
  • Meta Description- krátký popis zobrazený pod meta title na stránce s výsledky vyhledávání, omezený na 150 znaků
  • Anchor Text- Text ve vašem článku, který odkazuje čtenáře na jiný článek na vašem webu nebo na zdroj mimo váš web
  • Latentní sémantická klíčová slova (nebo „meta klíčová slova“)- Přesnější klíčová slova, která souvisejí s cílovým slovem, konkrétně zaměřené na váš produkt nebo služby a které by vaši cíloví klienti potenciálně hledali

Jak musí psát autor článku pro SEO

Psaní článků pro SEO se značně liší od psaní románu nebo novinového článku. Jde o strategické umístění určitých klíčových slov do celého článku při zachování literární kvality. Vyhledávače jsou chytré, takže cpát do článku jedno klíčové slovo za druhým není nikdy dobrý nápad (pokud nechcete být penalizováni). Klíčové slovo však pravděpodobně nebude rozpoznáno, pokud jej zmíníte jen jednou v běžném textu stránky. Psaní pro SEO je o hledání strategické rovnováhy.

Při psaní obsahu pro SEO je důležité několikrát použít přesné klíčové slovo, na které se zaměřujete, a pak také měnit časy a plurál při práci s latentními sémantickými klíčovými slovy. Ujistěte se, že klíčové slovo používáte v nadpisu a ve všech podnadpisech v celém článku, aby čtenáři i vyhledávače věděli, co čtou. Spolu s tím by mělo být klíčové slovo umístěno do úvodních a závěrečných odstavců vašeho článku, aby zanechalo ve čtenáři trvalý dojem a posílilo výzvu k akci na konci. Odkazujte článek na jiné stránky pomocí klíčového slova jako kotevního textu, abyste čtenáře vtáhli hlouběji do stránek a nabídek vašeho webu.

Ačkoli se může zdát, že se jedná o nadměrné použití klíčového slova, každé z těchto použití by nemělo zabírat mnoho místa. V ideálním případě chcete, aby klíčová slova zabírala méně než čtyři procenta článku, aby vás vyhledávače nepenalizovaly za přeplnění článku. I když je jistě nutné klíčová slova použít, autor článků pro SEO musí umět používat klíčová slova jen tehdy, když je to vhodné, a vyvarovat se jejich nadměrného používání, a to i v případech, kdy se snadno dostanou do znění článku.

Ideálně chcete, aby vaše klíčová slova zabírala méně než čtyři procenta článku, aby vás vyhledávače nepenalizovaly za přeplnění článku.

Psaní článků pro SEO je důležitou součástí dnešního moderního marketingového týmu. Pokud se nedokážete trefit do vkusu cílové klientely, jednoduše vás přejde bez povšimnutí. Právě zde přichází na řadu strategie a porozumění. Pokud budete znát úskalí psaní článků SEO a následně je využijete pro svou firmu, můžete ve spolupráci s vyhledávači generovat ziskovou návštěvnost a příchozí na vaše stránky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.