Konstitucionális monarchia vs köztársaság: melyik a legjobb államforma?

Összehasonlítjuk a két legnépszerűbb államformát: alkotmányos monarchia vs köztársaság. Felvázoljuk történetüket, és elemezzük a monarchia előnyeit és hátrányait a huszonegyedik században. Szavazzon közvélemény-kutatásunkban, és mondjon többet az Ön által preferált rendszerről.

A modern demokráciák nagyjából alkotmányos (vagy parlamentáris) monarchiákra és köztársaságokra oszthatók. Mindegyik rendszernek kissé eltérő jellemzői vannak. A legegyértelműbb az államfő megválasztásának módja. A monarchák öröklik a pozíciót (bár ezt általában a parlament érvényesíti), míg a köztársaságokban az elnököt közvetlenül vagy közvetve a nép választja. Az állammodell megválasztása hatással van a stabilitásra, a kormányozhatóságra, az elszámoltathatóságra és a képviseletre. Ön monarchista vagy republikánus?

Monarchia vs. köztársaság: rövid történelem

A demokrácia e két alternatív formájának kialakulásának megértéséhez fontos visszatekinteni a történelemben. Az országok kormányzásának módjában bekövetkezett fontos fordulópont leginkább az 1648-as westfáliai békeszerződéshez köthető, amely véget vetett a harmincéves háborúnak, véget vetett a kialakult területi szuverenitásnak, és felgyorsította a feudalizmus hanyatlását. A westfáliai béke meggyengítette a katolikus egyház hatalmát Európában, és megerősítette az uralkodók szerepét, akik így saját határaikon belül ellenőrizték a vallás gyakorlását. Ez nyitotta meg az abszolutista uralom és az abszolút uralkodók korszakát.

Az abszolút monarchikus hatalom és a királyok uralmának korszaka azonban nem tartott sokáig a területi szuverenitás kialakulása után. Ahogy a háborúk aláásták a vallási birodalom alapjait, úgy a társadalmi mozgósítás végül az abszolutista uralom fogalmát is felszámolta a népszuverenitás javára. Nagy-Britannia az abszolút uralkodók bukásának és a parlamentek felhatalmazásának paradigmatikus esete lett. Nagy-Britannia a monarchia és a parlament, a brit hatalom két pillére, a monarchia és a parlament kényelmetlen együttélése alapján működött, és végül alkotmányos monarchiává alakult. Ez azt jelentette, hogy az uralkodó többé nem rendelkezett abszolút hatalommal, a parlamenten keresztül kellett kormányoznia, és inkább csak figurává, mintsem uralkodóvá vált, bár bizonyos hatásköröket továbbra is megtartott.

Franciaországban a monarchikus rendszer az 1789-es francia forradalom és a monarchia intézményének teljes eltörlése formájában átadta helyét a teljes demokráciának. A tömeges felkelésnek számító XVI. Lajost letaszították, és a szabadság, egyenlőség és testvériség elvein alapuló köztársaságot hirdették ki az Emberi Jogok Nyilatkozatában, ami megalapozta a modern republikanizmust. Az 1776-1783 közötti amerikai forradalom vagy függetlenségi háború során elszakadt a brit uralomtól, és a klasszikus liberális vonalak mentén szövetségi köztársaságot hozott létre.

Azóta a legtöbb nyugati ország fokozatosan sikeresen demokratizálódott, és vagy alkotmányos monarchia (pl. Belgium, Norvégia, Svédország, Hollandia, Spanyolország) vagy köztársaság (pl. USA, Németország, Olaszország, Portugália, Lengyelország) formáját vette fel. A monarchia vs. köztársaság vita azonban ma is nagyon élénk.

A monarchia vs. köztársaság előnyei és hátrányai

Az alkotmányos monarchia előnyei:

  • Stabilitás. Az államfőt nagyon hosszú időre nevezik ki, általában lemondásáig vagy haláláig. Ez nagyobb stabilitást biztosít az országnak a köztársaságokhoz képest, ahol az államfő néhány évente változik.
  • Oktatás. Monarchiában a leendő államfőt születésétől kezdve ismerik, ezért ennek megfelelően nevelik és oktatják. A monarchák általában jól felkészültek a szerepükre, és kiváltságos, multidiszciplináris képzést élveznek.
  • Semlegesség. Az államfő nem politikus, ezért nem kötődik egyetlen párthoz sem. Hatalma alatt semlegességet és kiegyensúlyozottságot tud biztosítani.
  • Nincs választási költség. Sok országban az államfő megválasztására irányuló kampány nagyon költséges lehet. A monarchiában az utódlásnak kevés költsége van.
  • Kevesebb korrupció? Az alkotmányos monarchia hívei azt állítják, hogy a tudat, hogy egy életen át fog szolgálni, csökkenti a korrupció kockázatát, míg egy megválasztott politikus késztetést érezhet arra, hogy kihasználja a pozícióját, tudván, hogy az nem lesz tartós. Az elnököknek rövidebb távú céljaik és ösztönzőik lehetnek, míg a monarchát inkább a hosszú távú célok érdeklik. Elvégre azt akarják, hogy a gyermekeik örököljék a trónt, és nem akarják, hogy bonyolult jövő elé nézzenek.

Az alkotmányos monarchia hátrányai:

  • A demokrácia hiánya. Az államfőt nem választják, és örökli a pozíciót. Az állampolgároknak kevés beleszólásuk van abba, hogy ki uralkodjon, bár a legtöbb alkotmányos monarchiában az uralkodónak szüksége van a parlament jóváhagyására, és így közvetve a nép jóváhagyására, amelyet ez az intézmény képvisel.
  • Nem minden uralkodó kompetens. Lehet, hogy az államfő felkészült az uralkodásra, de ez nem garantálja, hogy az adott személy alkalmas és kompetens a pozícióra. A történelem tele van inkompetens, arongáns, zsarnoki vagy gondatlan uralkodókkal.
  • A monarchák is emberek; ezért személyes meggyőződésük és politikai preferenciáik vannak, gyakran meglehetősen konzervatívak. Nézeteik és meggyőződésük ellentétes lehet az országuk többségének nézeteivel és meggyőződésével.
  • A királyi családok gyakran igen költséges életmódot folytatnak. A király vagy királynő mellett a királyi család más tagjai is kapnak állami fizetést és juttatásokat. Ráadásul pusztán az utazásaik és a biztonságuk megszervezése is nagyon költséges. Bár nem szabad elfelejtenünk, hogy a köztársaságok elnökei és miniszterelnökei is költségesek, néha még az uralkodóknál is drágábbak.
  • Még több korrupció? Néha az igazságszolgáltatás elnéző a királyi családok visszaéléseivel szemben. Valahogy megvédik őket, mert az országnak nem érdeke, hogy alakjukat delegitimálják. Ez azonban arra is ösztönzi a királyi családok tagjait, hogy néha visszaéljenek a státuszukkal.

Monarchista vagy republikánus vagy? Csatlakozzon a vitánkhoz

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.