Øger depression og angst risikoen for demens?

 • Af Dr. Osman Shabir, PhDReviewed by Dr. Mary Cooke, Ph.D.

  Skip til:

  • Kan depression øge risikoen for demens?
  • Kan angst øge risikoen for demens?

  Depression og angst kan påvirke personer i hele deres livsforløb, mens demens typisk har tendens til at ramme ældre mennesker. Depression og angst er almindelige symptomer på demens, men der er meget mindre viden om, hvorvidt depression og angst rent faktisk kan føre til demens.

  Image Credit: Photographee.eu /

  Kan depression øge risikoen for demens?

  Depressive symptomer, herunder klinisk depression, er et vigtigt symptom på demens, men også en vigtig forudsigelse af demens senere i livet. Ved depression varierer tidsforløbet også betydeligt, idet nogle patienter kun har forbigående depression med fuldstændig remission, mens andre kan have remitting og recidiverende depressioner over mange år. Nogle mennesker kan få en kronisk depression, men det er sjældnere. Alle disse forskellige typer kan have forskellige forudsigelige resultater for helbredet senere i livet.

  En større undersøgelse (offentliggjort i Lancet Psychiatry i 2016) vurderede omkring 3.300 depressive patienter med varierende former (f.eks. remitting trajectory vs. stigende trajectory) med matchning af alder, køn, uddannelse, BMI, MMSE-scorer (demensscorer, der alle er nul eller lave i starten), alkoholforbrug og komorbide sygdomsstatus (f.eks. diabetes). I undersøgelsen fandt forskerne, at personer med stigende depressive symptomer (høj bane) konsekvent var korreleret med en højere risiko for at udvikle demens. Imidlertid blev det ikke fundet, at personer, der oplever depression med mindre alvorlige, men vedvarende symptomer, var forbundet med en øget risiko for at udvikle demens.

  En anden stor kohorteundersøgelse (offentliggjort i JAMA Psychiatry i 2017), der vurderede over 10.000 personer, konkluderede imidlertid, at depressive symptomer tidligt i livet (selv når de er kroniske) ikke øgede risikoen for at udvikle demens. Den store forskel mellem de to populationer, der blev anvendt i de respektive undersøgelser, var, at der i den første undersøgelse (Rotterdam-kohorten) var flere kvinder end mænd, mens der i den anden undersøgelse (Whitehall-kohorten) var flere mænd end kvinder. Dette kan forklare de forskellige konklusioner, da kvinder har en tendens til at have en højere forekomst af både depression og demens.

  Både undersøgelser fandt, at langvarige depressive symptomer senere i livet (i årtiet før demensudbruddet og ikke tidligere) er gode forudsigere for øget risiko for demens. Andre undersøgelser har også fundet lignende sammenhænge, således at det at have depression senere i livet kan fordoble risikoen for at udvikle demens. Det er endnu ikke undersøgt, om dette skyldes, at den tidlige demenspatologi forårsager depression, eller om depression bidrager til udbruddet af demens. Det er kendt, at den patologi og de mekanismer, der er involveret i både demens og depression, har mange overlapninger, herunder dysregulering af immunsystemet, nedsat antioxidantforsvar og vaskulær involvering.

  Som med enhver association er det vanskeligt at fastslå kausalitet. Da de fleste undersøgelser har vist sammenhængen mellem depression senere i livet og demensudbrud (inden for et årti eller deromkring), kan den depression, der ses hos sådanne patienter, faktisk være et symptom på de tidligste stadier af demens, da de fleste undersøgelser ikke finder sammenhænge med depression tidligt i livet og demensudbrud.

  Kan angst øge risikoen for demens?

  Angst (eller generaliseret angstlidelse) er langvarige følelser af ubehag, bekymring og frygt, som er ukontrollable og ikke hensigtsmæssige i mange situationer. Dette adskiller sig fra generelle akutte følelser af angst, der kan henføres til en bestemt situation eller begivenhed (f.eks. bekymret for en eksamen). Begge former for angst kan være utroligt belastende, og generaliseret angstlidelse kan forringe den daglige tilværelse. Angst kan også vise sig med fysiske symptomer som søvnløshed, nedsat koncentrationsevne, svimmelhed og hjertebanken (panikanfald). Der er stor overlapning mellem stress og angst, men stress henviser generelt til den oplevelse, der skyldes en eksisterende stressfaktor, mens angst er den stress, der varer ved i længere tid, nogle gange længe efter at stressfaktoren er forsvundet.

  Langvarig angst kan have langvarige virkninger på kroppen (ved at øge stressniveauet), og er kendt for at påvirke hjernen negativt. Se Stress og Alzheimers.

  En systematisk gennemgang (offentliggjort i BMJ Open i 2018) af over 29.000 patienter viste, at der var en stærk sammenhæng mellem klinisk angstlidelse midt i livet og udvikling af demens senere i livet. Denne forskning udelukkede stringent undersøgelser, der ikke kontrollerede for depression og derfor udelukkede angst-depressionskomorbiditet. Igen blev den største sammenhæng med depression fundet hos personer, der havde haft angst mindst 10 år før demensudbruddet. En yderligere analyse viste imidlertid også, at der stadig var en stærk sammenhæng mellem høj angst og demens, når længere intervaller blev undersøgt.

  En anden undersøgelse (offentliggjort i PLoS One i 2012) viste, at høj angst er forbundet med lavere telomerlængde i perifere blodceller (leukocytter) hos kvinder. Kortere telomerlængde er forbundet med cellulær aldring. Høj angst får hjernen til at ældes med ca. seks år, hvilket tilskrives kortere telomerlængde. Den øgede aldring af hjernen kan være relateret til neurodegeneration og demensudbrud hos kvinder med angst.

  Sammenfattende er der en sammenhæng mellem angst og depression midt i livet og udbrud af demens. Der kan være mange fælles neurobiologiske veje, der forbinder psykiatriske risikofaktorer for angst og depression og demensudbruddet. Disse kan omfatte unormale stressreaktioner, der fører til øget neuronal aldring, neurodegeneration og nedsat neuronal plasticitet. Det er alle hypoteser om disse mekanismer, og der er behov for flere beviser for at knytte disse mekanismer til psykiatriske risikofaktorer og demens.

  Baseret på disse sammenhænge er det rimeligt at antage, at en reduktion af angst og depression midt i livet gennem modificerbare faktorer og farmakologisk behandling til dels kunne reducere risikoen for demens senere i livet. Demens har imidlertid mange andre vigtige risikofaktorer, herunder kardiovaskulær sygdom, type 2-diabetes, ændret mikrobiom, tandkødssygdomme, køn og genetiske faktorer som APOE4. I kombination med de ovennævnte faktorer kan de tilføjede psykiatriske risikofaktorer midt i livet forværre udviklingen af demens, og en ændring af livsstilen og søgning af hjælp kan mindske risikoen. Disse associationer er dog ikke beviser for kausalitet, og der kan være mange andre faktorer i spil.

  Kilder

  1. Mirza et al, 2016. 10-årige baner af depressive symptomer og risiko for demens: en befolkningsbaseret undersøgelse. The Lancet Psychiatry. 3(7):P628-635 www.thelancet.com/…/fulltext
  2. Singh-Manoux et al, 2017. Trajectories of Depressive Symptoms Before Diagnosis of Dementia A 28-Year Follow-up Study (Trajektorier af depressive symptomer før diagnosticering af demens). JAMA Psychiatry. 74(7):712-18 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28514478
  3. Gimson et al, 2018. Støtte til angstdiagnose midt i livet som en uafhængig risikofaktor for demens: en systematisk gennemgang. BMJ Open. 8:e019399. https://bmjopen.bmj.com/content/8/4/e019399
  4. Okereke et al, 2012. Høj fobisk angst er relateret til lavere leukocyt-telomerlængde hos kvinder. PLoS ONE 7(7): e40516. journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0040516

  Videre læsning

  • Alt indhold om demens
  • Hvad er årsag til demens?
  • Hvad er demens?
  • Forskelle mellem Alzheimers og demens
  • Demensdiagnose

  Skrevet af

  Dr. Osman Shabir

  Osman er postdoc-forsker ved University of Sheffield, der studerer virkningen af kardiovaskulær sygdom (åreforkalkning) på neurovaskulær funktion i vaskulær demens og Alzheimers sygdom ved hjælp af prækliniske modeller og neuroimaging-teknikker. Han er ansat i afdelingen for infektion, immunitet og kardiovaskulær sygdom på det medicinske fakultet i Sheffield.

  Sidst opdateret 2. okt. 2019

  Citationer

  Benyt venligst et af følgende formater til at citere denne artikel i dit essay, din artikel eller din rapport:

  • APA

   Shabir, Osman. (2019, oktober 02). Øger depression og angst risikoen for demens?. News-Medical. Hentet den 25. marts 2021 fra https://www.news-medical.net/health/Can-Depression-and-Anxiety-Increase-the-Risk-of-Dementia.aspx.

  • MLA

   Shabir, Osman. “Øger depression og angst risikoen for demens?”. News-Medical. 25. marts 2021. <https://www.news-medical.net/health/Can-Depression-and-Anxiety-Increase-the-Risk-of-Dementia.aspx>.

  • Chicago

   Shabir, Osman. “Øger depression og angst risikoen for demens?”. News-Medical. https://www.news-medical.net/health/Can-Depression-and-Anxiety-Increase-the-Risk-of-Dementia.aspx. (besøgt 25. marts 2021).

  • Harvard

   Shabir, Osman. 2019. Øger depression og angst risikoen for demens?. News-Medical, set 25. marts 2021, https://www.news-medical.net/health/Can-Depression-and-Anxiety-Increase-the-Risk-of-Dementia.aspx.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.