Důsledky řízení s pozastaveným řidičským oprávněním

Řízení s pozastaveným řidičským oprávněním vás může dostat do problémů se zákonem. Za řízení s pozastaveným řidičským průkazem můžete být obviněni z přestupku, přestupku a za určitých okolností dokonce z trestného činu.

Pokud vám DMV zašle rozhodnutí o pozastavení nebo odebrání řidičského průkazu, nemáte již právo řídit motorové vozidlo buď na dobu určitou, nebo neurčitou, jak je popsáno v oznámení DMV.

Důvody pozastavení řidičského průkazu

Řidičské průkazy pozastavuje DMV z různých důvodů, např:

  • řidičský průkaz bez pojištění
  • obvinění z řízení vozidla pod vlivem alkoholu nebo alkoholu v krvi
  • odsouzení za více dopravních přestupků
  • předložení nepravdivých prohlášení v žádostech DMV
  • hromadění bodů v registru řidičů
  • zdravotní stav ovlivňující bezpečné řízení.

Typy pozastavení řidičského oprávnění

Pozastavení řidičského oprávnění může být na dobu určitou nebo na dobu neurčitou. Pokud se jedná o pozastavení na dobu určitou, bude v oznámení od DMV uvedeno, jak dlouho bude pozastavení trvat. Po uplynutí této doby musíte zaplatit poplatek za ukončení řízení, uhradit případné další pokuty za dopravní přestupky, předložit doklad o pojištění a případně splnit další požadavky, než vám bude řidičský průkaz vrácen.

Příkaz k pozastavení řidičského oprávnění na dobu neurčitou vás informuje o tom, co musíte udělat, aby bylo pozastavení zrušeno. Řidičský průkaz může být například pozastaven, protože osoba nezaplatila pokutu za dopravní přestupek. Řidičský průkaz pak zůstává pozastaven, dokud osoba neučiní kroky k vyřízení nezaplacené pokuty.

V mnoha státech může být řidičský průkaz pozastaven, pokud osoba neplatí výživné na děti, jak požaduje soud. V takovém případě by pozastavení řidičského oprávnění trvalo na dobu neurčitou, dokud osoba neuhradí dlužné výživné.

Důsledky řízení s pozastaveným řidičským oprávněním

Přestože obvinění z řízení s pozastaveným řidičským oprávněním za první přestupek jsou nižší než obvinění za druhý nebo další přestupek, každé obvinění tohoto druhu může stát stovky dolarů na pokutách a případně i měsíce ve vězení.

Na závažnost obvinění mají vliv i další faktory. Vyšší tresty jsou udělovány řidičům z povolání a osobám přistiženým při řízení pod vlivem drog nebo alkoholu, které mají pozastavený řidičský průkaz.

Někdy se stává, že lidé mají pozastavený řidičský průkaz, ale zatím o tom nevědí, protože z nějakého důvodu neobdrželi oznámení DMV. Pokud řídíte nevědomky s pozastaveným řidičským průkazem, můžete být obviněni pouze z přestupku nebo přestupku.

Závažnější obvinění může mít za následek pokutu až 5 000 USD a rok nebo více vězení.

Obnovení řidičského průkazu po pozastavení

Na mnoha místech můžete zaplatit poplatek za ukončení řízení za odstranění pozastavení řidičského oprávnění osobně na pobočce DMV nebo online. V závislosti na tom, proč bylo pozastavení vydáno, můžete být požádáni, abyste se dostavili na slyšení a předložili důkaz, že jste splnili požadavky DMV.

Například pokud bylo pozastavení vydáno za řízení pod vlivem alkoholu, budete muset předložit důkaz, že jste absolvovali schválený kurz o užívání návykových látek.

UŠETŘETE VELKÉ POJIŠTĚNÍ NA AUTO!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.