Czy depresja i lęk zwiększają ryzyko demencji?

 • By Dr. Osman Shabir, PhDReviewed by Dr. Mary Cooke, Ph.D.

  Skip to:

  • Can Depression Increase the Risk of Dementia?
  • Czy lęk może zwiększać ryzyko demencji?

  Depresja i lęk mogą dotyczyć osób w ciągu całego życia, podczas gdy demencja zwykle dotyka osoby starsze. Depresja i lęk są częstymi objawami demencji, ale znacznie mniej wiadomo na temat tego, czy depresja i lęk mogą rzeczywiście prowadzić do demencji.

  Image Credit: Photographee.eu /

  Can Depression Increase the Risk of Dementia?

  Objawy depresji, w tym depresji klinicznej, są głównym objawem demencji, ale także głównym predyktorem demencji w późniejszym życiu. Przebieg czasowy depresji jest bardzo zróżnicowany – u niektórych pacjentów depresja ma charakter przejściowy i ulega całkowitej remisji, natomiast u innych depresja może mieć charakter remitujący i nawracający przez wiele lat. U niektórych osób może wystąpić depresja przewlekła, choć zdarza się to rzadziej. Wszystkie te różne typy mogą mieć różne wyniki prognostyczne dla zdrowia w późniejszym życiu.

  Ważne badanie (opublikowane w Lancet Psychiatry w 2016 r.) oceniło około 3300 pacjentów z depresją o różnych formach (np. trajektoria remisji vs trajektoria narastająca) z dopasowaniem wieku, płci, wykształcenia, BMI, wyników MMSE (wyniki demencji wszystkie są zerowe, lub niskie na początku), spożycia alkoholu i statusu choroby współistniejącej (np. cukrzyca). W badaniu badacze stwierdzili, że osoby z narastającymi objawami depresji (wysoka trajektoria) były konsekwentnie skorelowane z wyższym ryzykiem rozwoju demencji. Natomiast u osób doświadczających depresji z mniej nasilonymi, ale utrzymującymi się objawami nie stwierdzono związku ze zwiększonym ryzykiem rozwoju demencji.

  Jednakże w innym badaniu wielko-kohortowym (opublikowanym w JAMA Psychiatry w 2017 r.) oceniającym ponad 10 000 osób stwierdzono, że objawy depresyjne we wczesnym okresie życia (nawet gdy miały charakter przewlekły) nie zwiększały ryzyka rozwoju demencji. Zasadnicza różnica między dwiema populacjami wykorzystanymi w poszczególnych badaniach polegała na tym, że w pierwszym badaniu (kohorta rotterdamska) było więcej kobiet niż mężczyzn, natomiast w drugim badaniu (kohorta Whitehall) było więcej mężczyzn niż kobiet. Może to tłumaczyć różne wnioski, ponieważ kobiety mają tendencję do częstszego występowania zarówno depresji, jak i demencji.

  W obu badaniach stwierdzono, że przedłużające się objawy depresyjne w późniejszym okresie życia (w dekadzie przed wystąpieniem demencji, a nie wcześniej) są dobrym predyktorem zwiększonego ryzyka demencji. Inne badania również wykazały podobne związki, takie jak to, że posiadanie depresji w późniejszym okresie życia może podwoić ryzyko rozwoju demencji. Należy jeszcze zbadać, czy jest to spowodowane tym, że wczesna patologia demencji powoduje depresję, czy też depresja przyczynia się do wystąpienia demencji. Wiadomo, że patologia i mechanizmy związane zarówno z demencją, jak i depresją w wielu przypadkach pokrywają się, w tym z dysregulacją układu odpornościowego, upośledzoną obroną antyoksydacyjną i zaangażowaniem naczyń krwionośnych.

  Jak w przypadku każdego związku, trudno jest ustalić przyczynowość. Ponieważ większość badań wykazała związek między depresją w późniejszym okresie życia a początkiem demencji (w ciągu kilkunastu lat), depresja obserwowana u takich pacjentów może być w rzeczywistości objawem najwcześniejszych stadiów demencji, ponieważ większość badań nie wykazuje związku z depresją we wczesnym okresie życia i początkiem demencji.

  Czy lęk może zwiększać ryzyko demencji?

  Lęk (lub zaburzenie lękowe uogólnione) to przedłużające się uczucie niepokoju, zmartwienia i strachu, które jest niekontrolowane i nieodpowiednie w wielu sytuacjach. Różni się to od ogólnego ostrego uczucia niepokoju, które można przypisać do konkretnej sytuacji lub wydarzenia (np. martwienie się o egzamin). Obie formy lęku mogą być niezwykle niepokojące, a zaburzenie lękowe uogólnione może upośledzać codzienne funkcjonowanie. Lęk może również objawiać się fizycznymi symptomami takimi jak bezsenność, zaburzenia koncentracji, zawroty głowy i kołatanie serca (ataki paniki). Istnieje wiele zbieżności między stresem i lękiem, jednak stres ogólnie odnosi się do doświadczenia spowodowanego przez istniejący czynnik stresu, podczas gdy lęk jest stres, który utrzymuje się przez czas, czasami dobrze po czynnik stresu jest gone.

  Przedłużony lęk może mieć długotrwałe skutki dla organizmu (poprzez zwiększenie poziomu stresu), i jest znany negatywny wpływ na mózg. Zobacz Stres i Alzheimer.

  Przegląd systematyczny (opublikowany w BMJ Open w 2018 r.) obejmujący ponad 29 000 pacjentów wykazał, że istniał silny związek między klinicznymi zaburzeniami lękowymi w połowie życia a rozwojem demencji w późniejszym życiu. Badania te rygorystycznie wykluczały badania, które nie kontrolowały depresji, wykluczając tym samym współchorobowość lękowo-depresyjną. Ponownie, w przypadku depresji, największy związek stwierdzono u osób, u których lęk występował co najmniej 10 lat przed wystąpieniem demencji. Jednak dalsza analiza wykazała, że nadal istniał silny związek między wysokim poziomem lęku a demencją, gdy badano dłuższe odstępy czasu.

  Inne badanie (opublikowane w PLoS One w 2012 r.) wykazało, że wysoki poziom lęku jest związany z mniejszą długością telomerów w komórkach krwi obwodowej (leukocytach) kobiet. Krótsza długość telomerów jest związana z komórkowym starzeniem się. Wysoki poziom lęku powoduje, że mózg starzeje się o około sześć lat, co przypisuje się krótszej długości telomerów. Wzmożone starzenie się mózgu może być związane z neurodegeneracją i początkiem demencji u kobiet z lękiem.

  Podsumowując, istnieje związek między lękiem w połowie życia, depresją i początkiem demencji. Może istnieć wiele wspólnych ścieżek neurobiologicznych łączących psychiatryczne czynniki ryzyka lęku i depresji z początkiem demencji. Mogą one obejmować nieprawidłowe reakcje na stres prowadzące do nasilonego starzenia się neuronów, neurodegeneracji i zaburzonej plastyczności neuronów. Są to wszystko hipotezy dotyczące mechanizmów i potrzeba więcej dowodów, aby powiązać te mechanizmy z psychiatrycznymi czynnikami ryzyka i demencją.

  Na podstawie tych skojarzeń można wysunąć hipotezę, że zmniejszenie lęku i depresji w połowie życia poprzez czynniki modyfikowalne i leczenie farmakologiczne mogłoby częściowo zmniejszyć ryzyko wystąpienia demencji w późniejszym okresie życia. Jednakże demencja ma wiele innych głównych czynników ryzyka, w tym choroby układu krążenia, cukrzycę typu 2, zmieniony mikrobiom, choroby dziąseł, płeć i czynniki genetyczne, takie jak APOE4. W połączeniu z powyższymi czynnikami, dodane czynniki ryzyka psychiatrycznego w połowie życia mogą nasilać rozwój demencji, a modyfikacja stylu życia i szukanie pomocy mogłyby zmniejszyć to ryzyko. Jednak te skojarzenia nie są dowodem przyczynowości i w grę może wchodzić wiele innych czynników.

  Źródła

  1. Mirza et al, 2016. 10-year trajectories of depressive symptoms and risk of dementia: a population-based study. The Lancet Psychiatry. 3(7):P628-635 www.thelancet.com/…/fulltext
  2. Singh-Manoux et al, 2017. Trajectories of Depressive Symptoms Before Diagnosis of Dementia A 28-Year Follow-up Study. JAMA Psychiatry. 74(7):712-18 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28514478
  3. Gimson et al, 2018. Support for midlife anxiety diagnosis as an independent risk factor for dementia: a systematic review. BMJ Open. 8:e019399. https://bmjopen.bmj.com/content/8/4/e019399
  4. Okereke et al, 2012. High Phobic Anxiety Is Related to Lower Leukocyte Telomere Length in Women. PLoS ONE 7(7): e40516. journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0040516

  Dalsza lektura

  • Wszystkie treści dotyczące demencji
  • Co powoduje demencję?
  • Co to jest demencja?
  • Differences Between Alzheimer’s and Dementia
  • Dementia Diagnosis

  Written by

  Dr. Osman Shabir

  Osman jest Postdoctoral Research Associate na Uniwersytecie w Sheffield badającym wpływ choroby sercowo-naczyniowej (miażdżycy) na funkcję układu nerwowo-naczyniowego w demencji naczyniowej i chorobie Alzheimera przy użyciu modeli przedklinicznych i technik neuroobrazowania. He is based in the Department of Infection, Immunity & Cardiovascular Disease in the Faculty of Medicine at Sheffield.

  Ostatnia aktualizacja Oct 2, 2019

  Cytaty

  Proszę użyć jednego z następujących formatów, aby zacytować ten artykuł w swoim eseju, pracy lub raporcie:

  • APA

   Shabir, Osman. (2019, October 02). Does Depression and Anxiety Increase the Risk of Dementia (Czy depresja i lęk zwiększają ryzyko demencji?). Wiadomości-Medyczne. Retrieved on March 25, 2021 from https://www.news-medical.net/health/Can-Depression-and-Anxiety-Increase-the-Risk-of-Dementia.aspx.

  • MLA

   Shabir, Osman. „Does Depression and Anxiety Increase the Risk of Dementia?” („Czy depresja i lęk zwiększają ryzyko demencji?”). Wiadomości-Medyczne. 25 marca 2021. <https://www.news-medical.net/health/Can-Depression-and-Anxiety-Increase-the-Risk-of-Dementia.aspx>.

  • Chicago

   Shabir, Osman. „Czy depresja i lęk zwiększają ryzyko demencji?”. News-Medical. https://www.news-medical.net/health/Can-Depression-and-Anxiety-Increase-the-Risk-of-Dementia.aspx. (dostęp 25 marca 2021).

  • Harvard

   Shabir, Osman. 2019. Does Depression and Anxiety Increase the Risk of Dementia (Czy depresja i lęk zwiększają ryzyko demencji?). News-Medical, przeglądany 25 marca 2021, https://www.news-medical.net/health/Can-Depression-and-Anxiety-Increase-the-Risk-of-Dementia.aspx.

  .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.